Skip to main content

Fagbeskrivelser for efteråret 2018 - cand.merc.(jur.)

Her findes link til fagbeskrivelserne for de fag, der udbydes i efteråret 2018 for cand.merc.(jur.).

Fagbeskrivelserne er godkendte af Studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

Obligatoriske fag for studerende optaget før september 2018
Metode, argumentation og videnskabsteori
Kandidatspeciale, cand.merc.jur.

Obligatoriske fag for årgang 2018
Rets- og kontraktøkonomi
Skatteret

Juridiske valgfag:
Civilproces og anden konfliktløsning
Handel med fast ejendom
International Skatteret (Opdateret 8. juni 2018: Faget er aflyst på grund af for få tilmeldte)
Kollektiv arbejdsret
Køb og salg af virksomheder
Lejeret
Miljøret, hverdag
Persondataret
Projektorienteret forløb, 10 ECTS
Projektorienteret forløb, 20 ECTS
Skatteret
Skatteret (lørdagsundervisning)
- (bemærk faget undervises her om lørdagen)
Udbudsret
Videregående forvaltningsret

Rekonstruktions- og insolvensprocesret (lørdagsundervisning) - (bemærk faget undervises her om lørdagen)
Juridisk Seminar (cand.merc.jur)

Engelsksprogede juridiske valgfag
International Trade Law Disputes
Regulating Competition in the EU
Regulating Competition in the EU (lørdagsundervisning) - (bemærk faget undervises her om lørdagen)

Talentforløb med ekstra ECTS-points på eksamensbeviset
Moot Court, Written Part (talent) (Bemærk særlig ansøgningsprocedure i fagbeskrivelsen)

Talentudviklingsprogram - Bemærk særlig ansøgningsprocedure i fagbeskrivelsen
Artikelskrivning
Forskningseksamen
Moot Court, Written Part

Erhvervsøkonomiske valgfag
Foundations of Organization
Foundations of Strategy
Management Accounting
Supply Chain Inventory and Production Planning (NB! deltagelse kræver, at faget Ressourcestyring og Supply Chain Management er bestået på bacheloruddannelsen)
Doing Business in Emerging Markets
Innovation Management and Marketing
Organisation(NB: Faget udbydes i Kolding)
Strategi (NB: Faget udbydes i Kolding)
Virksomhedens information- og videnressourcer (NB: Faget udbydes i Kolding)
Værdiansættelse samt køb og salg af virksomheder(NB: Faget udbydes i Kolding)
Project Management and the Consultant Role
Erhvervsøkonomisk Seminar (cand.merc.jur.)

Øvrige valgfag
Juridisk og Erhvervsøkonomisk Seminar (cand.merc.jur.)

Sidst opdateret: 06.05.2024