Skip to main content

Fagbeskrivelser for efteråret 2017 - cand.merc.(jur.)

Her findes link til fagbeskrivelserne for de fag, der udbydes i efteråret 2017 for cand.merc.(jur.).

Fagbeskrivelserne er godkendte af Studienævnet, men mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

 Obligatoriske fag
Kandidatspeciale
Metode, argumentation og videnskabsteori

Juridiske valgfag:
Civilproces og anden konfliktløsning
Civilproces og anden konfliktløsning - (bemærk faget undervises om lørdagen)
European Company Law
Finansiel regulering og aktivitet
Handel med fast ejendom
Immaterialret
International Skatteret
International Trade Law Disputes - Faget er aflyst i efteråret 2017 pga. for få tilmeldte
Introduction to the American Legal System - Faget er aflyst i efteråret 2017 pga. for få tilmeldte
Konfliktmægling og forhandling
Kriminologi
Law in Practice and Legal Consciousness
Miljøret - (bemærk faget undervises om lørdagen)
Persondataret
Personselskaber - Faget er aflyst i efteråret 2017 pga. for få tilmeldte
Projektorienteret forløb - 10 ECTS
Projektorienteret forløb - 20 ECTS
Rekonstruktions- og insolvensprocesret
Rets- og kontraktøkonomi
Seminar
Sundhedsret
Udbudsret

Talentforløb med ekstra ECTS-points på eksamensbeviset
Moot Court (Bemærk særlig ansøgningsprocedure i fagbeskrivelsen)

Talentudviklingsprogram - Bemærk særlig ansøgningsprocedure i fagbeskrivelsen
Artikelskrivning
Forskningseksamen
Moot Court, Written Part

Erhvervsøkonomiske valgfag
Foundations of Organization
Foundations of Strategy
Management Accounting
Supply Chain Inventory and Production Planning (NB! deltagelse kræver, at faget Ressourcestyring og Supply Chain Management er bestået på bacheloruddannelsen)

Øvrige valgfag
Democracy and Globalization
Offentlig økonomistyring
Offentlig økonomistyring – seminar
The study of Contemporary Conflicts
Researching Democracy: Concepts and Methods
International Organizations
Transitional Justice and International Security
Humanitarian Intervention and Peace Building

Sidst opdateret: 06.05.2024