Medlemmer

Medlemmer

Medarbejderrepræsentanter 
  Peter Bro (formand) 
Morten Kallestrup (studieleder og observatør)
Katrine Birkedal Frich
Morten Skovsgaard (observatør)
Pernille Seier Hansen (observatør)

Studenterrepræsentanter 
Anne Cathrine Jensen (næstformand)
Mads Degn Gregersen

Studienævnssekretærer 
Liselotte Nielsen (Student support)
Michelle Sloth Christensen (Academic support)

 

Vejledning til studienævnsmedlemmer ved det samfundsvidenskabelige fakultet