Eksamen

Online eksamener på Samfundsvidenskab

Vær opmærksom på at alle eksamener på Samfundsvidenskab i maj og juni 2020 er omlagt til online eksamener pga. COVID-19-situationen. Husk at holde øje med BlackBoard for yderligere informationer om de specifikke fags eksamener.

Få generelle informationer, vejledning og gode råd på Samfundsvidenskabs side om online eksamen.


Find generel information omkring eksamensreglerofte stillede spørgsmål, samt informationer omkring Den gode opgave.

Eksamensplaner:

Ordinær eksamen (forår 2020 til og med juni 2020 - BA i Journalistik).
Planen opdateres løbende - der tages forbehold for ændringer.
Godkendt af Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier d. 17/3-2020.

Omprøve  - august 2020 - BA i Journalistik).
Planen opdateres løbende - der tages forbehold for ændringer.
Godkendt af Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier d. 21/4-2020.

Valgfag: Aktuelle Samfundsmæssige Problemer

  • Ordinær eksamen d. 4/9-2020 kl. 15.00 - 18/9-2020 kl. 15.00
  • Omprøve d. 2/12-2020 kl. 10.00 - 16/12-2020 kl. 10.00

Godkendt af Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier d. 16/6-2020.

 

Ordinær eksamen (forår 2020 til og med juni 2020 - cand.mag.  og cand.public.).
Planen opdateres løbende - der tages forbehold for ændringer.
Godkendt af Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier d. 17/3-2020 og godkendt af Studienævn for cand.public. (Interim) d. 23/3-2020.


Omprøve  - august 2020 (cand.mag.  og cand.public.).
Planen opdateres løbende - der tages forbehold for ændringer.
Godkendt af Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier d. 21/4-2020 og godkendt af Studienævn for cand.public. (Interim) d. 22/4-2020.

Offentliggørelsesdatoer for karakterer er senest 4 uger efter eksamensdatoen. I beregning af de 4 uger indgår juli ikke.

Listerne for eksamensrækkefølge og lokalefordeling bliver senest offentliggjort 3 dage før eksamen.

 

Bemærk:  Information vedrørende eksamener udbudt af et andet studienævn end Journalistik skal findes under det pågældende studies eksamenssider. Du finder eksamensinformationen via menuen i øverste højre hjørne. 

Fordelingslister i Blackboard

Som følge af nye databeskyttelsesregler vil fordelingslister fremover blive offentliggjort i Blackboard.
Bemærk, at fordelingslisterne offentliggøres under blackboardkurset for det seneste undervisningsudbud.

Har du tilmeldt dig eksamen, men ikke deltaget i det seneste undervisningsudbud, bedes du derfor kontakte Studiekontakten på 6550 2290 eller studiekontakten@sam.sdu.dk for at få adgang til kurset i Blackboard.

Online eksamener på Samfundsvidenskab

Alle eksamener i maj og juni 2020 på SAMF bliver afholdt online.

Se mere

Nyt system på SDU: Digital Eksamen

Mød dit nye system, når du skal til digital eksamen og bliv klogere på, hvordan det fungerer.

Se mere

Mødetidspunkt ved skriftlige eksaminer

Husk, at du skal møde 1 time før start ved skriftlige eksaminer, og sidde på din plads 30 min. før. Kommer du senere end de 30 min., tæller det som et eksamensforsøg.

Eksamensrækkefølgen

Bemærk, at du ikke kan komme med særlige ønsker til eksamensrækkefølgen ved mundtlige eller skriftlige eksaminer. Den eneste undtagelse er, hvis du har to eller flere eksamener, der falder på samme dag. Hvis du oplever sammenfald i eksamensdatoer, skal du kontakte Studiekontakten (Studiekontakten@sam.sdu.dk) som vil forsøge at hjælpe med en løsning.

Husk at tilmelde dig til omprøven (reeksamen)

Du kan tilmelde dig via Studenter-selvbetjeningen.