Skip to main content

Studieliv

Fagråd

Et godt studiemiljø skabes blandt andet af de studerende selv – og som biologistuderende er du automatisk medlem af Biologisk Fagråd.

Biologisk Fagråd er de biologistuderendes talerør, og repræsenterer de studerende over for Det Naturvidenskabelige Studienævnet og andre styrende organer med relation til biologistudiet. Fagrådet arbejder for at sikre de studerendes rettigheder og præge studiemiljøet.

Én gang om året er der ordinær generalforsamling, hvor du som studerende kan være med til at vælge en fagrådsformand og studenterrepræsentanter til udvalgene på Biologisk Institut. Fagrådsformanden er den daglige leder af fagrådet. Fagrådsformanden har desuden ansvaret for studenterrummet og fungerer som bindeled mellem de studerende og Biologisk Institut.

Hver årgang har en repræsentant, som 2-3 gange pr. semester bliver indkaldt til møder med fagrådsformanden og de andre årgangsrepræsentanter. Send en mail til fagrådsformanden, hvis der er et emne, du gerne vil have taget op på et af møderne, eller kontakt din årgangsrepræsentant.

Årgangsrepræsentanterne spørger også jævnligt deres medstuderende på årgangen, om der er noget, de ønsker bliver taget op til diskussion.

Fagrådsformand

Emil Bøgh Hansen: ehans15@student.sdu.dk


Cellebiologisk Forening Odense – i daglig tale CFO – er fagrådet for alle studerende på Biokemi og molekylær biologi, Biomedicin og Biomedicinsk informatik.

I fagrådslokalet bliver der knyttet sociale og faglige bånd på tværs af årgange og studieretninger over et spil bordfodbold, brætspil eller andre aktiviteter. Ja, der er endda perleplader!

CFO er også stedet, hvis du søger hjælp til en aflevering eller gode råd til en eksamen.  Der kommer mange studerende fra alle årgange, som altid er villige til at hjælpe.

Meld dig ind nu - det koster 100 kr. om året.

Find fagrådslokalet

Læs foreningens vedtægter(pdf)

Bestyrelsen

 • Rikke Haugbølle Andersen (formand)
 • Andreas Damghaard (næstformand)
 • Annemette Præstegaard Thulesen (kasserer)
 • Frederik Adam Bjerre
 • Peter Stenbakken Nielsen
 • Nuggi Marie-Christine Ingholt Winther
 • Luna Wassini
 • Mohemad El-Set
 • Steffen Andresen
 • Anna Faber

Kontakt: cfo@bmb.sdu.dk


Farmaceuternes Forening - SDU er en forening, der varetager farmacistuderendes interesser på SDU, og som derudover har til formål at skabe sammenhold blandt farmacistuderende på tværs af årgange.

Følg Farmaceuternes Forening - SDU på Facebook


IMADA Fagråd er fagrådet for studerende på Anvendt matematik, Datalogi, Data Science, Matematik og Matematik-Økonomi.

Fagrådet arbejder for at sikre de studerendes rettigheder og præge studiemiljøet på instituttet.

Find fagrådslokalet
Følg IMADAs Fagråd på Facebook


ÆTER er fagrådet for alle studerende på Farmaci, Fysik, Kemi og Medicinalkemi. Fagrådet varetager de studerendes interesser på instituttet og holder sociale arrangementer for instituttets studerende.

Find fagrådets lokaler: Ø6-410-1 og Ø6-411-1
Følg ÆTER på Facebook


Studenterforeninger

Er du til sport, jagt, film, politik, korsang eller noget helt sjette? Du finder masser af studenterforeninger på SDU i Odense.

Studiesamarbejde

Via Det Naturvidenskabelige Fakultets studiesamarbejdssystem kan du søge en læsemakker, læsegruppe, sparringspartner eller andre former for studierelateret samarbejde.

Gå til studiesamarbejdssystemet

Kun studerende på SDU har adgang til studiesamarbejdssystemet.

Hvis du bliver bedt om at logge ind, skal du bruge dit SDU-brugernavn og password.


Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 15.06.2021