Skip to main content

Kontakt os

Vejledning om dispensationer, merit, valg undervejs, studieplaner mv.

E-mail: studyscience@sdu.dk - husk at skrive fra din SDU-mail
Telefon: 6550 4387
Telefontid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-12

Læs mere om Studievejledningen på Naturvidenskab


Karrierevejledning, kompetenceafklaring og hjælp til jobsøgning – særligt målrettet dig og din naturvidenskabelige uddannelse.

Læs mere om Karrierevejledningen på Naturvidenskab


Behandling af ansøgninger om dispensation, merit osv.

Læs mere om, hvordan du sender ansøgninger til studienævnet

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Studienævnssekretær Thomas Kragebæk
E-mail: natstudienaevn@sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail

Studienævn for Farmaci

Studienævnssekretær Rikke Fisker Christensen
E-mail: sn-farmaci@health.sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail

 

Studie- og trivselsvejledning, studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

For kontaktoplysninger se Studie- og trivselsvejledningens sider

Særlig rådgivning og støtte til dig, der har en psykisk diagnose eller neurologisk lidelse, en fysisk funktionsnedsættelse eller er ordblind/talblind.

Se SPS' side for kontaktoplysninger

Procesvejledning i forbindelse med litteratursøgning og opgaveskrivning.

Læs mere om bibliotekets tilbud og åbningstider

En selvstændig enhed uden for universitetet, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Se Studenterrådgivningens træffetid, adresse mv.

Studiesekretær for Biologi

Praktiske informationer om skemaer, undervisning og eksamen.

Michael Christensen
Telefon: 6550 2542
E-mail: michr@biology.sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail


Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 28.05.2021