Skip to main content
Biokemi og molekylær biologi (kandidat)

Hvordan søger man barsel?

Via spoc.sdu.dk meddeler du Uddannelsesjura & Registratur, at du ønsker barsel, som barselsbegrundet orlov. Du skal også meddele i hvilken periode, du ønsker barslen skal ligge.

  • Ønsker du dispensation pga. forældreskab skal du i spoc.sdu.dk vælge ”dispensationer”.
  • Ønsker du barselsbegrundet orlov, skal du i spoc.sdu.dk vælge ”Orlov”.

Du skal i begge tilfælde vedlægge et scan af din vandrejournal eller fødselsattesten.

Kontakt eventuelt din studievejledning

Det kan være en god idé at få vendt dine barselsplaner med dit studies vejleder. Måske er der forhold på dit studie, som du skal være særligt opmærksom på. F.eks. kan der være fag, som kan være hensigtsmæssige at forsøge at gennemføre på trods af barsel.


Har du brug for hjælp?

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 12.01.2024