Skip to main content

Den gode specialeproces

Vi anbefaler, at du går tidligt i gang med dine overvejelser om specialet – måske allerede i begyndelsen af din kandidatuddannelse.

 • Overvej mulige specialeemner
 • Afsøg mulige vejledere

Du kan søge inspiration i kurser du finder spændende, tale med dine undervisere eller med den uddannelsesansvarlige.

Tag også stilling til, om du vil lave et erhvervsrettet speciale i samarbejde med en virksomhed, og om du ønsker at skrive udarbejde specialet individuelt eller sammen med en medstuderende.

Din hovedvejlederen har det formelle ansvar for at vejlede dig i forhold til specialeprojektets faglige indhold og skal deltage i den afsluttende specialeeksamen. Det er dog ikke meningen, at specialevejlederen skal læse og rette hele specialerapporten igennem, inden du afleverer den.

For at din hovedvejleder kan hjælpe dig bedst muligt, er vigtigt, at du er åben og ærlig over for din hovedvejleder i forhold til eventuelle udfordringer, spørgsmål og problemer i specialeperioden. Jo tidligere du reagerer på eventuelle udfordringer og problemer, desto større er sandsynligheden for, at du og din specialevejleder kan nå at rette op på dem, så du kan komme i mål til tiden.

Hvis du udfører specialet helt eller delvist på et udenlandsk universitet eller i samarbejde med en virksomhed, vil du typisk have en medvejleder på det pågældende sted, også kaldet en ekstern vejleder. I sådanne tilfælde skal du også være tilknyttet en intern hovedvejleder på SDU. Der skal indgås en aftale, der specificerer arbejdsfordelingen mellem vejlederne, således at den interne hovedvejleder sikrer, at specialet lever op til de gældende normer og retningslinjer for naturvidenskabelige specialer.

 1. Lav en tidsplan med delmål
  Planlæg hele specialeprocessen ved at lave en overordnet tidsplan med delmål til dig selv, foruden den arbejdsplan du skal lave som en del af din specialekontrakt. Delmål betyder, at du skal gøre det klart, hvilke overordnede opgaver, du deler specialet ind i: indledende forberedelse, litteratursøgning, læsning, dataindsamling, analyse, skrivning, feedback, gennemskrivning mv.

  Derefter kan du tænke processen igennem baglæns: hvis jeg skal aflevere 1. juni, hvor lang tid inden skal jeg så have lavet min gennemskrivning? Min analyse osv.? indtil du har fået en overordnet tidsplan.

  Processen med at dele tidsplanen op i delmål kræver også, at du deler hver hovedopgave op i mindre bidder. Hvis jeg skal begynde på analyse i april, hvornår skal jeg så være færdig med mine eksperimenter? Bliv ved med at dele hovedopgaverne op i delmål, til du har et konkret delmål for ca. hver uge.

  Prøv at være så konkret og realistisk som muligt, så det er muligt for dig at vide, hvornår hver enkelte opgave er afsluttet. Overskuelige delmål er mere motiverende end ét mål, der ligger halvt eller helt år ude fremtiden.

 2. Synliggør dine fremskridt, og fejr dine succeser
  Når du har formuleret overskuelige delmål, kan du bruge dem til at synliggøre dine fremskridt gennem specialeprocessen. Ved at fokusere på dine fremskridt kan du opnå en følelse af tilfredsstillelse, og derved kan du forbedre og styrke din egen indsats for at nå dine mål.

  Synliggør for eksempel dine specialeskridt ved at skrive dine konkrete opgaver for specialearbejdsdagen på post-its. Én opgave for hver post-it, som du hænger op på væggen, lægger på skrivebordet eller lignende. Dine post-its kan du fjerne eller krølle sammen, efterhånden som du løser opgaverne. Med denne metode vil du få en følelse af at have opnået noget samtidig med, at din skriveproces bliver mere overskuelig.

  En anden metode kan være at bruge en logbog, hvor du kan reflektere over og tracke din proces, for eksempel: Hvad har jeg lavet i dag? Hvad skal jeg i gang med i morgen? Hvad går godt? Hvad er jeg i tvivl om? På denne måde bliver det tydeligt for dig, hvordan du rykker dig skriveprocessen.

  Husk også at fejre dine succeser og din bunke af gule post-its ved at gøre noget godt for dig selv eller lave aktiviteter, du holder af, for eksempel kaffe med Jonas, en tur i biografen eller en løbetur. Ved at fejre dine succeser skaber du et positivt miljø for dig selv at arbejde i, og det er med til at drive dig fremad et skridt ad gangen.

 3. Lav et ugeskema for specialetid, arbejdstid og fritid
  En anden praktisk øvelse er, at du forud for en ny arbejdsuge laver et ugeskema for den aktuelle uge med fordelingen af specialetid, fritid og evt. arbejdstid, hvis du har et studiejob. Fordelen ved ugeplanen er, at den motiverer dig, fordi du ved, hvornår du skriver speciale, og hvornår du gør andre ting. Det er også med til at sikre, at du kan have god samvittighed, når du laver andre ting end specialet.

 4. Find en god specialearbejdsplads
  Det er en god idé at adskille din specialearbejdsplads fra dit hjem. På den måde får du delt specialetid og fritid delt. Det er også nemmere at administrere din specialetid, når du er langt væk fra det rum, hvor du måske både spiser, sover og hygger. Specialearbejdspladsen kan være et sted enten på campus eller et uden for universitetet, for eksempel på det lokale bibliotek eller hos den virksomhed, du måske samarbejder med i dit speciale.

 5. Ryd det mentale skrivebord, og undgå overspringshandlinger
  Det er umuligt at koncentrere sig, hvis der er rod på det mentale skrivebord: ’køb gave til mor’, ’byt vagten’, ’ring til Line’. Derfor er det en god idé at parkere den mentale støj. Og et genialt sted at parkere den er på en to-do-liste. Når du har skrevet det ned, oplever din hjerne, at du har taget dig af det, og du kan bedre koncentrere dig.

  Det er en god idé, at du fjerner potentielle overspringshandlinger, der kan forstyrre. Det kan for eksempel være at du lægger mobilen fra dig. Forskellige undersøgelser har vist, at det kan tage helt op til 15 minutter at komme tilbage til arbejdet efter en forstyrrelse som en sms eller en snapchat.

  Hvis du har svært ved at lægge mobilen eller de sociale medier fra dig, når du arbejder med dit speciale, så prøv appen Forrest til at holde fokus. Her vokser der træer frem på din mobil, som kan blive til en hel skov, efterhånden som du arbejder koncentreret.

 6. Tag hånd om udfordringerne!
  Hvis der opstår udfordringer undervejs, er det vigtigt, at du reagerer på dem og snakker med nogen, der kan hjælpe dig. Bliver du først fanget i en ond spiral, kan det være svært at slippe fri.

Sidst opdateret: 24.06.2022