Skip to main content

Studieordninger

Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den. 

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform.

Tidligere studieordninger

Studieordning - 2015 - rev. 2017 (.pdf)
Studieordning - 2015 (.pdf)

Sidst opdateret: 15.11.2022