Skip to main content

Varslingsbrev fra SU-styrelsen

SU-STUDIEAKTIVITETSKONTROL 

Mellem 5.– 8. april sender Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ”varslingsbreve” til de studerende der er forsinket mere end 30 ECTS. om stop af SU´en fra maj 2024.

Hvis du er en af de studerende, som får et brev i e-Boks fra styrelsen om mulig studieinaktivitet, bedes du læse nedenstående:

  • Hvis du ikke er enig i beregningen af din studieaktivitet, bedes du sende en redegørelse med tilhørende dokumentation til SU-teamet via SPOC  – gerne hurtigst muligt og allersenest mandag d. 22. april 2024 kl. 12.
  • Hvis du er blevet forsinket i din uddannelse i en periode, hvor du har modtaget SU, pga. sygdom, rådsarbejde eller andre særlige forhold, kan du søge om tillæg af klip.
    Du bedes læse og følge denne vejledning mht. hvordan du søger og hvad ansøgningen skal indeholde.
    Send gerne ansøgningen hurtigst muligt og allersenest mandag d. 22. april 2024 kl. 12.

Sidst opdateret: 07.02.2024