Skip to main content

Valgfag

Valgfag

Notat om valgfag - marts 2024

Notat om projektorienterede forløb som valgfag - pr. marts 2023

Skabelon til udfyldelse af praktikplan. Du kan i skabelonen hente inspiration til hvordan den skal udfyldes - pr. 27. marts 2020

Notat om selvvalgt emne som valgfag - pr. marts 2023

Bilag til selvvalgt emne. Bilaget skal udfyldes og uploades sammen med ansøgning om forhåndsgodkendelse af selvvalgt emne.

Vil du vide mere?

Ansøgningsskema til overstående. 

Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse udbyder sammen en række valgfag.

Derudover kan du tage kurser til meritoverføring på andre uddannelser ved SDU eller ved andre universiteter i ind- og udland. Disse fag kaldes eksterne fag og studienævnet skal godkende disse, inden du kan tilmelde dig dem.

Det er vigtigt, at du læser dokumentet ’Notat vedrørende valgfag’ herover. Her finder du al den information du har brug for omkring valgfag på din uddannelse.

Her kan du se en oversigt over hvilke ugedage, de forskellige valgfag bliver udbudt i efteråret 2024: Placeringsoversigt

På listen herunder kan du se udbuddet for efteråret 2024 og læse fagbeskrivelsen for det enkelte valgfag.

 

Sidst opdateret: 07.05.2024