Skip to main content

Eksternt samarbejde mellem studerende og erhverv

Eksternt samarbejde mellem dig som studerende og en ekstern virksomhed vedr. samarbejds- og fortrolighedaftaler

I forbindelse med et samarbejde med en virksomhed kan du opleve, at virksomheden gerne vil have, at man laver en fortroligheds- og/eller samarbejdsaftale. Nedenfor er der en række vigtige punkter at være opmærksomme på i en sådan situation:

Anvend SDU’s skabelon

SDU har udarbejdet en skabelon til fortrolighedsaftale (også kaldet non-disclosure agreement; NDA) mellem virksomhed, studerende og SDU.

  • Det er en rigtig god idé så vidt muligt at anvende denne, fordi den tager højde for den lidt specielle situation, som det er, at du som studerende skal dele information, du får fra virksomheden med din vejleder, skal aflevere en opgave, som skal bedømmes og skal eksamineres i projektet. Foreslå derfor gerne virksomheden, at denne skabelon anvendes. 
  • Hvis SDU’s skabelon anvendes, så er SDU part i aftalen. At anvende denne skabelon er en fordel, fordi der så ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt du som studerende må dele information med din vejleder. Vejleder er nemlig som ansat ved SDU omfattet af fortrolighedsaftalen. 
  • Når SDU er part i aftalen, så skal aftalen forbi SDU RIO, Legal Services og godkendes. Institutleder underskriver på vegne af SDU, og dette kun, når aftalen er blevet godkendt af juristerne ved SDU RIO, Legal Services.

Vejleder skal kunne vejlede

Hvis der indgås en fortrolighedsaftale alene mellem dig som studerende og virksomheden, så vil det være et brud for denne fortrolighedsaftale, hvis du deler information med din vejleder fra SDU. Det er derfor vigtigt, at der tages højde for, at du har mulighed for at snakke med din vejleder undervejs i projektet uden problemer. 

Du skal kunne aflevere din opgave og gå til eksamen

Hvis der indgås en fortrolighedsaftale alene mellem dig som studerende og virksomheden, så vil det være et brud for denne fortrolighedsaftale, hvis du videregiver en opgave, som indeholder fortrolig information, som du har modtaget fra virksomheden. Derfor er det vigtigt, at du under fortrolighedsaftalen har mulighed for at aflevere din opgave til SDU, og at du må eksamineres i opgaven. Det er desuden vigtigt, at opgaven kan udleveres til censor; ekstern såvel som intern. Herudover skal SDU kunne udlevere opgaven til et eksamensklagenævn, hvis du er utilfreds med den vurdering, som du får af din opgave/præstation ved eksamen. 

Virksomhedens NDA

Det står dig frit hvad du aftaler med virksomheden, så længe du er opmærksom på stadig at have adgang til at færdiggøre dit fag, herunder aflevere opgave og få denne bedømt samt modtage vejledning fra din vejleder. Nogle NDA’er og samarbejdsaftaler, som virksomheder udleverer til de studerende i forbindelse med et projekt kan ligne en ansættelsesaftale. Her er det vigtigt, at du ikke modtager løn. Dette vil nemlig påvirke din ret til udbetaling af SU på uddannelsen. 
Hvis der er tale om et obligatorisk lønnet praktikophold er situationen selvfølgelig en anden. 


Sidst opdateret: 19.10.2023