Skip to main content

Merit

Har du gennemført en uddannelse, dele af en uddannelse eller måske blot bestået et enkelt fag, skal du søge om at få faget/fagene medregnet som del i din nye uddannelse. Det kaldes merit.

Det gælder også, hvis du har bestået en eksamen, som ikke er en del af din nuværende uddannelse, men som du mener, kunne erstatte et fag på din uddannelse.

Det er studienævnet (på din kommende uddannelse) for den pågældende uddannelse på SDU, som beslutter, om du kan få merit. Hvis du ønsker at søge om merit, bør du derfor søge vejledning hos de(n) faglige vejledere.

Det er ikke muligt at søge merit til specialet, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen § 54, stk. 2: ”Et akademisk overbygningsprojekt eller et kandidatspeciale kan ikke meritoverføres til en anden akademisk overbygningsuddannelse eller kandidatuddannelse, hvis projektet eller specialet allerede danner grundlag for en betegnelse i en akademisk overbygningsuddannelse eller en kandidatuddannelse.

Du søger studienævnet om merit via SPOC.

Generelt gælder det, at du skal søge om merit, hvis du har bestået eksamen i tilsvarende fag på en anden uddannelse, en anden uddannelsesinstitution eller i udlandet. Det kunne f.eks. være fag fra en sygeplejeuddannelse eller det kunne være et semester, som du har gennemført på et udenlandsk universitet.

Du kan dog ikke få merit for fag fra samme uddannelse, f.eks. hvis et fag eller et fagligt indhold går igen i både dit centrale fag og i dit tilvalg. I det tilfælde skal du kontakte faglig vejleder for at høre om dine muligheder for fritagelse og valg af andet fag i stedet.

Hvis du er blevet optaget på SDU, og tidligere har bestået fag fra en anden uddannelse på samme niveau, skal du søge om startmerit.

For at få startmerit skal du indsende din meritansøgning via SPOC så tidligt som muligt i dit uddannelsesforløb. Dette skyldes, at du måske kan nå at få merit for fag på 1. semester (og dermed undgår eksamen i disse fag), hvis din meritansøgning bliver godkendt.

En meritgodkendelse kræver:

  1. At alle oplysninger vedrørende faget er tilgængelige for universitetet.
  2. Du skal kunne redegøre for, hvor meget kurset eller kurserne tæller i ECTS-point.
  3. Du skal også kunne redegøre for indholdet af kurserne og argumentere for, hvorfor det er relevant for den uddannelse, du søger optagelse/er optaget på.

Kontrol af merit
Når du ansøger om at få merit, vil det løbende blive kontrolleret, at den dokumentation, du har indsendt, er korrekt.

Hvis du overvejer at følge et kursus eller et fag sideløbende med din uddannelse – altså kurser eller fag, som ikke er en udbudt del af din uddannelse (det kunne f.eks. være ved et andet universitet, eller på en anden uddannelse på SDU), og du ønsker, at dette skal indgå i din uddannelse, er det vigtigt, at du søger om en forhåndsgodkendelse. Ansøgningen skal søges på forhånd – altså inden du begynder på kurset eller faget, da du ellers ikke kan vide dig sikker på, at kurset eller faget må indgå på din uddannelse. Det er studienævnet, som behandler ansøgningen.

Imødekommer studienævnet dit ønske, skal du gøre en af de følgende ting:

  • er der tale om et kursus eller et fag på et andet universitet, skal du kontakte universitetet for at blive tilmeldt. Du finder oplysninger herom på det andet universitets hjemmeside.
  • er der tale om et kursus eller fag på SDU, skal du sende forhåndsgodkendelsen til Uddannelsesjura & Registratur via SPOC. Du vil herefter få lov at følge kurset, som det man kalder intern gæstestuderende, hvis der er ledige pladser, og du opfylder eventuelle adgangskrav. Studerende ved SDU vil modtage svar via deres studentermail.

Hvis du ønsker at tage hele dit tilvalg på en anden institution, skal du ligeledes søge om forhåndsgodkendelse.

Hvis du ikke er enig i en meritafgørelse, har du mulighed for at klage over studienævnets afgørelse. Der vil stå i din meritafgørelse, hvordan du klager.

Hvis du vil klage over den faglige vurdering, skal du indbringe klagen for et meritankenævn, hvorimod klager over retlige forhold skal indbringes til rektor. Du vil finde en klagevejledning i din meritafgørelse.

 


SDU meritdatabase

Søg efter tidligere meritafgørelser, og få et overblik over om du kan få merit, inden du sender en ansøgning til studienævnet.

Tilgå meritsystemet her

Sidst opdateret: 19.10.2023