Skip to main content

Studieinfo om erhvervskandidaten

Studieinfo om erhvervskandidaten

Relevant sideløbende beskæftigelse kan opfyldes på to måder, enten via ansættelse hos privat eller offentlig virksomhed eller iværksætteri.

Privat eller offentlig ansættelse

Det er et krav, at du på en erhvervskandidatuddannelse har en ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver.

Ansættelsesaftalen skal som udgangspunkt være på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm), således, at du er en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte. Det er vigtigt, at du får lavet så fleksibel en aftale som muligt med din arbejdsgiver, da din studieaktivitet varierer (se forløbsmodellen).

 

Iværksætteri

Iværksætteri kan også være relevant beskæftigelse, hvis du har en faglig relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.
I begge tilfælde er det studiet, der tager stilling til om beskæftigelsen er relevant.

En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt således, at den kan tages over 4 år, så du kan læse samtidig med, at du er i job.

Hvis du bliver optaget på en erhvervskandidatuddannelse og skifter arbejdsgiver, er du forpligtet til ansøge SDU om fortsat at være indskrevet på erhvervskandidatuddannelsen. Hvis SDU vurderer, at den nye beskæftigelse ikke kan sidestilles med den oprindelige beskæftigelse, kan du ikke få lov til at fortsætte på erhvervskandidatuddannelsen.

Hvis du bliver afskediget og ikke kan finde ny relevant beskæftigelse, bliver du overført til kandidaten på heltid fra førstkommende semesterstart.

Hvis du bliver optaget på erhvervskandidatuddannelsen, har du retskrav på at kunne overgå til den tilsvarende heltidskandidatuddannelse. Skiftet fra erhvervskandidatuddannelsen til heltidsuddannelsen kan ske enten på baggrund af en ansøgning fra dig eller som en konsekvens af, at du ikke længere lever op til de fastsatte krav om relevant arbejde eller iværksætteri.
Vi forventer, at vi kan oplyse undervisningsdage 10 uger ført modulstart, dog ikke nøjagtige tidspunkter eller eksamensdatoer.
Ca. 4 uger før modulstart vil studieguiden blive offentliggjort på studiets hjemmeside, og her vil du kunne se lektionsplanen samt eksamensdatoen.

I de kvartaler, der er undervisning, vil du have mellem 1-3 undervisningsdage om ugen samtidig med, at du har et fagrelevant arbejde på minimum 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm). Dette er et krav for optagelse på uddannelsen.

Som hovedregel vil der være undervisning 1 dag om ugen på et modul med 5 ECTS, 2 undervisningsdage om ugen ved 10 ECTS og 3 undervisningsdage om ugen ved 15 ECTS (dette er med forbehold for ændringer). Du skal være opmærksom på, at moduler på samlet 15 ECTS svarer til et fuldtidsstudie, dvs. der vil være undervisning 3 dage om ugen, derudover vil der være forberedelse hertil. Vi anbefaler derfor, at du arbejder mindst muligt i disse perioder. Som det kan ses af forløbsmodel, så vil der også være kvartaler, hvor der ikke er planlagt undervisning.

Hvert modul omfatter 7 ugers undervisning og en eksamensperiode på 2 uger. Hvert modul afsluttes med en moduleksamen som planlægges i den 2 ugers eksamensperiode.

Det er et krav for optagelse på uddannelsen, at du har et fagrelevant arbejde på minimum 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm).

Det er vigtigt, at du får en fleksibel aftale med din arbejdsgiver omkring din arbejdsnorm. Når du optages på erhvervskandidatuddannelsen, indgår du som studerende på moduler sammen med de studerende på den ordinære kandidatuddannelse. Derfor er der moduler, som svarer til at være fuldtidsstuderende. Vi anbefaler, at du i disse perioder arbejder mindst muligt.

Under uddannelses opbygning kan du se forløbsmodellen for erhvervskandidaten. Ved modulerne Projektledelse og Valgfag vil der være mulighed for at placere disse på andre semestre.

Projektledelse er placeret på 3. semester, 1. kvartal og kan evt. placeres på 5. semester, 1. kvartal.

Valgfag er placeret på 5. semester, 2. kvartal og 6. semester, men kan placeres på de semestre/kvartaler, hvor der ikke er planlagt anden undervisning eller hvor det i øvrigt passer dig. Uddannelsen udbyder selv valgfag i efterårs semestrene. Uddannelsen udbyder kun projektorienteret forløb som valgfag  i forårs semestrene, derudover er det muligt at søge om forhåndsgodkendelse af valgfag på andre uddannelser/universiteter. Du kan læse mere om valgfag under fanen undervisning og eksamen, valgfag.

Sidst opdateret: 19.10.2023