Skip to main content

Faglige udfordringer og talent aktiviteter

Så har du nu måske mulighed for at få dine faglige aktiviteter anerkendt på dit eksamensbevis.

SDU har nemlig valgt at understøtte studerende, der udvikler deres faglige og talentfulde kompetencer via større faglige udfordringer end ved de normerede krav. Nedenfor kan du læse om de aktiviteter, der kan give anerkendelse på eksamensbeviset, herunder:

 1. Udmærkelse på eksamensbeviset
 2. Anerkendelse af individuelle ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset
 3. Talentforløb med ekstra ECTS på eksamensbeviset

Udmærkelse på eksamensbeviset forudsætter, at du som studerende har opnået et højt fagligt niveau i forhold til uddannelsens øvrige studerende. Den gives således til studerende, der har opnået kvalifikationer ud over hvad der kan forventes i forhold til uddannelsens læringsmål og beror på en samlet vurdering af dit faglige niveau – herunder af specialet. Det forudsætter at både din censor og din vejleder indstiller specialet til udmærkelse til vurdering v Akademisk Råd.

Du kan også få en udmærkelse, hvis du har demonstreret særlige ekstraordinære eller innovative evne til at udvikle, organisere og realisere faglige/tværfaglige initiativer. Det forudsætter, at din uddannelsesleder indstiller dig til vurdering v Akademisk Råd.

Individuelle talentaktiviteter er altid ekstra-curriculære og initieret af dig som studerende og/eller din vejleder. Aktiviteterne skal have sammenhæng til den uddannelse, du er indskrevet på, være foregået under din uddannelse, og samtidigt være fagligt dokumenterbare. Som studerende må du ikke være forsinket på dit normerede studieforløb - hverken før, under eller efter aktiviteterne. Din vejleder skal indstille aktiviteten til godkendelse ved studienævnet, men det er dig, der er ansvarlig for at ansøge studienævnet om at få en anerkendelse på eksamensbeviset.

Studienævnet har godkendt en række aktiviteter, der kan give anerkendelse på eksamensbeviset.

 • Forfatterskab til peer-reviewed publikationer i nationale og internationale sundhedsvidenskabelige tidsskrifter.
 • Deltagelse i fag-relevante nationale og internationale konferencer med poster eller oral præsentation eller anden aktive deltagelse (panel mv)
 • Deltagelse i faglige og uddannelsesspecifikke aktiviteter som bidrager til opbygning af undervisnings-understøttende aktiviteter (podcast mv).
 • Opnået finaleplads ved Health Tech Innovator.

Aktiviteten skal kræve en vis arbejdsindsats af dig, og skal derfor som minimum ligge på niveau med et 5 ECTS modul. Bemærk også, at for at få anerkendt de(n) ekstra-curriculære aktivitet(er) på eksamensbeviset, skal der være en vejleder/videnskabeligt personale tilknyttet aktiviteten. Det er vejlederen/det videnskabelige personale, som indstiller aktiviteten til det relevante studienævn. Indstillingen fra vejleder/videnskabeligt personale skal udformes på både dansk og engelsk og indeholde en redegørelse for følgende;

 • Aktivitetens indhold
 • Det faglige krav i forhold til den studerendes læringsudbytte og i forhold til normalt forventede niveau
 • Den studerendes bidrag til/i aktiviteten
 • Omfang af aktiviteten
 • Dokumentation for deltagelse og gennemførsel

Talentprogrammer er altid ekstra-curriculære og udbydes kun til et begrænset antal studerende, der udvælges efter objektive og fagligt konkrete optagelseskriterier. Som studerende må du ikke være forsinket på dit normerede studieforløb - hverken før, under eller efter gennemførelse af programmet. Tværfakultære talentprogrammer udbydes til studerende på tværs af SDU’s fakulteter, og dermed til en bred skare af fagligheder. Deltagelse i talentprogram på 20 ECTS inden for normeret studietid udløser en udmærkelse på eksamensbeviset.

Læs mere om SDUs talentprogram i entrepenørskab her: https://mitsdu.dk/da/mit_studie/sdu_talent

 

Sidst opdateret: 19.10.2023