Skip to main content

Introprogram

Velkommen som studerende på Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje ved SDU

 

Din første dag på universitetet

Vi glæder os til at møde dig på din første studie-/introduktionsdag den 31. august 2023, hvor du vil blive introduceret til studiet.
Program for introduktionsdagene samt velkomstbrev finder du her.

Introduktionen foregår på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, lokale U260 .
Her er link til
SDU Maps, vejviser, Campuskort

Tilmelding til undervisning
Forud for hvert semester skal du tilmelde dig den kommende undervisning. Tilmelding til undervisning er åben fra den 20. maj.

Til efterårssemesteret 2023 skal du tilmelde dig følgende fag:

Klinisk sygepleje: Perspektiver og tilgange - S940002101
Sundhedsjura - S940003101

Du tilmelder dig fagene via Studenterselvbetjeningen. Læs mere om Studenterselvbetjeningen og SDU’s IT faciliteter her.

Når du har tilmeldt dig undervisningen, så vil du senest primo august vil du kunne se ovenstående fag, når du logger ind på Itslearning. For hvert fag oprettes der et kursusrum, hvor du kan finde alle informationer om faget.
For hvert fag laves der er en plan for indhold og forløb, der indeholder al information om faget – undervisningstidspunkter, litteratur, mål for undervisningen m.m. Det er også her du kan se, om der er noget litteratur, der skal læses til første undervisningsgang. Se under Menu øverst til højre.

Studiets hjemmeside
studiesiden for Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk sygeplejekan du løbende gennem din studietid orientere dig omkring studiet. Det er her du bl.a. finder information om studienævnet, diverse ansøgningsskemaer, valgfag studieordningen, fagbeskrivelser m.m. Se under Menu øverst til højre.

Overgangen fra professionsbachelor til kandidatstuderende

Vi ved, at mange af vores tidligere studerende har fundet overgangen fra en professionsbachelor eller en mellemlang videregående uddannelse til en kandidatuddannelse på universitetet særligt udfordrende. Derfor er der udviklet et videnskabsteoretisk basiskursus, som vi anbefaler, at du gennemfører og laver øvelserne til som en introduktion til din undervisning. Du finder link til studieguiden her.

Derudover anbefaler vi at du inden studiestart læser nærmere omkring SDU samt tager et kig på siden ”Fra professionsbachelor til kandidatstuderende”.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studiekoordinator Maria Dyrup Hansen på e-mail mahansen@health.sdu.dk / telefon 6550 3874.

 

Vi ses den 31. august – vi glæder os til at møde dig.

Kodeks for indtag af alkohol og rusmidler i studiestarten

På Syddansk Universitet er der vedtaget et fælles kodeks for studerendes indtag af alkohol og rusmidler i studiestarten. Læs mere her

Læs mere her

Sidst opdateret: 19.10.2023