Skip to main content

Kompetenceprofil

Viden

Dimittenden har

 • viden om samfundsmæssige, organisatoriske, ledelsesmæssige, økonomiske samt juridiske vilkår og rammer i relation til problemstillinger i klinisk sygepleje
 • viden om videnskabsteoretiske positioner og metodiske forandrings- udviklings- og forskningstilgange i relation til problemstillinger i klinisk sygepleje
 • viden om sundheds, natur- human- og samfundsvidenskabelige teorier og begreber relateret til klinisk sygepleje
 • viden om og forståelse for grundlæggende og nyeste teoridannelser omkring projektformer og generisk projektledelse, samt forståelse for gængse projektledelsesværktøjer

 

Færdigheder

Dimittenden kan

 • selvstændigt foretage systematisk informations- og litteratursøgning i relation til problemstillinger i klinisk praksis
 • selvstændigt vurdere og kritisk diskutere relevant litteratur og videnskabelige undersøgelser
 • selvstændigt vurdere og argumentere for valg af metode til undersøgelse af kliniske problemstillinger
 • selvstændigt initiere, organisere, lede og deltage i forandrings- og udviklingsprocesser i klinisk praksis på det strategiske, taktiske og operationelle niveau
 • selvstændigt igangsætte og evaluere forandrings- og udviklingsprocesser, herunder implikationer for sundhedsteknologi set ud fra et brugerorienteret og et organisatorisk perspektiv, samt deltage i forskning
 • formidle viden på et videnskabeligt, fagligt og alment niveau, såvel skriftligt som mundtligt

 

Kompetencer

Dimittenden kan

 • selvstændigt forholde sig kritisk analytisk til komplekse sygeplejefaglige problemstillinger
 • selvstændigt styre komplekse forandrings- og udviklingsprocesser med henblik på at evidensbasere klinisk sygepleje
 • indgå i sygeplejefaglige såvel som tværfaglige udviklings-, innovations- og forskningsprojekter
 • varetage ledelses- undervisnings- og uddannelsesmæssige funktioner og formidlingsopgaver i relation til eget fag og øvrige sundhedsprofessionelle
 • kritisk vurdere vilkår og rammer der ligger til grund for organisatoriske og sundhedspolitiske beslutninger og deres betydning for klinisk sygeplejepraksis

 

Erhvervssigte

Erhvervskandidatuddannelsen i klinisk sygepleje kvalificerer til ansættelse indenfor staten, regioner, kommuner, hospitaler, samt uddannelsesinstitutioner og private organisationer fx patientforeninger og private virksomheder.

Kandidaterne vil blandt andet være kvalificeret til at varetage sammensatte og komplekse arbejdsopgaver inden for:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Dokumentation og evaluering
 • Organisering og ledelse af tværfaglige og tværsektorielle tiltag
 • Projektledelse og koordinering
 • Udvikling og implementering af ny evidensbaseret viden og nye metoder
 • Udvikling og implementering af sundhedsteknologi
 • Iværksættelse og ledelse af udviklings- og innovationsprojekter
 • Uddannelse og undervisning i såvel klinisk praksis som i uddannelsessektoren
 • Formidling og forskning

Kandidaterne vil være kvalificeret til at varetage ovenstående opgaver specifikt indenfor klinisk sygepleje og generelt indenfor det sundhedsfaglige område.

Sidst opdateret: 12.07.2022