Skip to main content

Førsteårsprøven

Hvad er "førsteårsprøven"?

På din bacheloruddannelses første studieår er der udvalgte prøver, som indgår i det, der kaldes førsteårsprøven. De udvalgte prøver i førsteårsprøven indeholder sammenlagt 30-60 ECTS-point.

Det er op til de enkelte fakulteter, hvor mange ECTS-point førsteårsprøven indeholder.

Inden udgangen af første studieår – det vil sige inden 1. og 2.semesters eksamenstermin på bacheloruddannelsen - skal du, for at kunne fortsætte uddannelsen, have bestået de prøver, der ifølge din studieordning er en del af førsteårsprøven.

Hvilke fag og prøver indgår i din førsteårsprøve?

Det er meget forskelligt fra uddannelse til uddannelse hvilke og hvor mange fag og prøver, der indgår i førsteårsprøven. Se i din studieordning hvad der gælder for dig.

Krav til førsteårsprøven

Tidsfrist til at bestå prøverne: Du skal være opmærksom på, at førsteårsprøven senest skal være bestået inden udgangen af det 2. semesters eksamenstermin

Antal prøveforsøg til at bestå førsteårsprøven: Hvis du ikke har bestået de prøver, der er en del af førsteårsprøven senest inden udgangen af dit første studieårs eksamenstermin, bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg uanset, om du har nået at bruge alle tre eksamensforsøg. Det betyder, at det er meget vigtigt, at du tilmelder dig omprøve i umiddelbar forlængelse af den ordinære prøve. Læs mere om reglerne for tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg.

Konsekvenser: Hvis du ikke består førsteårsprøven indenfor første studieår, vil du blive meldt ud af SDU.

Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne, som er beskrevet her, og forholder dig til dine handlemuligheder. Det samme er gældende, hvis du har opbrugt dine prøveforsøg. Kontakt en vejleder på dit studie, hvis du har brug for vejledning.

Dispensation: SDU kan dispensere fra tidsfristen for beståelse af førsteårsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold. SDU kan også tillade yderligere eksamensforsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Hvis du ønsker at søge om dispensation fra tidsfristen for beståelse af førsteårsprøven eller tilladelse til yderligere prøveforsøg, skal du sende en begrundet ansøgning til dit studienævn, da det er studienævnet, som behandler din ansøgning. Læs mere om dispensation og usædvanlige forhold.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 28.05.2022