Eksamen

Det er din pligt som studerende at være orienteret om regler for eksamen. I menuen til højre finder du vigtig information om eksamen.

Eksamensplaner:

Ordinær prøve:


Eksamensplan for Juni 2020 - Bachelorfag. Offentliggjort d. 10-03-2020 med forbehold for ret til ændringer. Planen er godkendt i Studienævn for Jura pr. 19-03-2020. Opdateret 08-05-2020 med nye eksamensformer til online eksamen.


Eksamensplan for Juni 2020 - Kandidatfag.  Offentliggjort d. 10-03-2020 med forbehold for ret til ændringer. Planen er godkendt i Studienævn for Jura pr. 19-03-2020. Opdateret 08-05-2020 med nye eksamensformer til online eksamen.Omprøve:


Eksamensplan for august 2020 - Bachelorfag. Offentliggjort d. 28-05-2020med forbehold for ret til ændringer. Planen er godkendt i Studienævn for Jura.

 


Eksamensplan for august 2020 - Kandidatfag. Offentliggjort d. 28-05-2020med forbehold for ret til ændringer. Planen er godkendt i Studienævn for Jura. Opdateret 05-06-2020 med datoer for eksamen for sommerskolefag. 


Bemærk:  Information vedrørende eksamener udbudt af et andet studienævn end Jura skal findes under det pågældende studies eksamenssider.


Offentliggørelsesdatoer for karakterer er senest 4 uger efter eksamensdatoen. I beregningen af de 4 uger indgår juli måned ikke.


Listerne for eksamensrækkefølge og lokalefordeling bliver senest offentliggjort 3 dage før eksamen.

Fordelingslister i Blackboard

Som følge af nye databeskyttelsesregler vil fordelingslister fremover blive offentliggjort i Blackboard.
Bemærk, at fordelingslisterne offentliggøres under blackboardkurset for det seneste undervisningsudbud.

Har du tilmeldt dig eksamen, men ikke deltaget i det seneste undervisningsudbud, bedes du derfor kontakte Studiekontakten på 6550 2290 eller studiekontakten@sam.sdu.dk for at få adgang til kurset i Blackboard.

Mødetidspunkt ved skriftlige eksaminer

Husk, at du skal møde 1 time før start ved skriftlige eksaminer, og sidde på din plads 30 min. før. Kommer du senere end de 30 min., tæller det som et eksamensforsøg.

Eksamensrækkefølgen

Bemærk, at du ikke kan komme med særlige ønsker til eksamensrækkefølgen ved mundtlige eller skriftlige eksaminer. Den eneste undtagelse er, hvis du har to eller flere eksamener, der falder på samme dag. Hvis du oplever sammenfald i eksamensdatoer, skal du kontakte Studiekontakten (Studiekontakten@sam.sdu.dk) som vil forsøge at hjælpe med en løsning.

Husk at tilmelde dig til omprøven (reeksamen)

Du kan tilmelde dig via Studenter-selvbetjeningen.