Skip to main content

Ansøgning til Studienævnet

Hvis det ikke går som forventet...

Hvis du ikke har mulighed for at leve op til de regler, som gælder for din uddannelse, kan du søge om dispensation. Læs om dispensation her inden du ansøger.

Har du behov for at søge om merit?

Hvis du vil til udlandet, tage fag/kurser på andre danske universiteter eller fag/kurser på SDU, som ikke indgår i din studieordning eller læseplan, skal du søge om merit. Det kan også være, at du tidligere har læst på en anden uddannelse.

Tidsfrist for ansøgninger

Ansøgninger  inkl. bilag  skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Der gælder særlige deadlines for ansøgninger om særlige prøvevilkår.

 
 
Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Se også

Studienævn for Jura, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 20.08.2022