Skip to main content

Kilometerpenge

Kilometerpenge er en støtte til transport mellem bopæl og SDU,  når der for eksempel ikke er mulighed for at benytte offentlig transport, eller hvis turen med det offentlige forlænger din rejsetid med mere end to timer

Ja, hvis du opfylder nedenstående betingelser

Betingelser for at få kilometerpenge:

  • Strækning: Det er ikke muligt at køre med bus, tog eller metro på hele eller dele af strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Det betyder typisk, at der fra din bopæl til første mulige offentlige transportmiddel skal være over 12 kilometer.
  • Ventetid:  Din samlede ventetid på bus, tog eller metro er på mindst to timer pr. undervisningsdag. Med ventetid menes den tid, der er, mellem du ankommer til dit uddannelsessted og undervisningen starter, og/eller når undervisningen er slut.
  • Rejsetid: Din brug af bus, tog eller metro forlænger din samlede rejsetid fra bopæl til uddannelsessted pr. dag med mere end to timer i forhold til bilkørsel.
  • § 114: Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er godkendt til støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service.

    Den betingelse, du søger kilometerpenge efter, skal være opfyldt regelmæssigt og for mere end halvdelen af de dage, du har transport mellem bopæl og uddannelsessted til planlagte og tilbagevendende uddannelsesaktiviteter; det vil sige undervisning, forelæsning og lignende.

    Du kan ikke få kilometerpenge på baggrund af, at betingelsen er opfyldt på enkelte dage eller på enkelte tidspunkter, eksempelvis med ekskursioner, studieture eller gruppearbejde eller i øvrigt enkelte dage med særlige mødetider eller særlige lokaliteter. Som udgangspunkt skal der være tale om en periode på mindst en måned. Vi kigger på dit skema for hele semesteret.

Du kan se mere om hvordan du søger om kilometerpenge via denne side på Ungdomskort.dk.

Hvis du har særlige uddannelsesaktiviteter, der ikke fremgår af  https://mitsdu.sdu.dk/skema/skal du uploade dokumentationen for denne uddannelsesaktivitet.  Fx praktikaftale

  

Du kan via dette link se, hvad du skal uploade i din ansøgning..

Bemærk hvis du skal i praktik skal vi kunne se dine mødetider på dine dokumentationer

Hvis du har forskellige mødetider, skal du sende dine rejseplaner for 1 mdr.

Det er vigtigt at din ansøgning ser ud, som der er beskrevet ellers vil du få afslag på din ansøgning.

Sagsbehandlingstiden for kilometerpenge er 2-5 uger

Du får svar via din e-boks

Hvis du opfylder betingelserne, tildeler vi dig kilometerpenge for 1 semester.

OBS: Vær opmærksom på ændringer, som kan afbryde dine kilometerpenge (flytning, forlængelse af uddannelse, fejlagtig udskrivning af din uddannelse, m.v. - du skal søge på ny med ny ansøgning og tilhørende dokumentation).

 

Sidst opdateret: 28.05.2022