Skip to main content

Dødsfald i nærmeste familie

Dødsfald i den nærmeste familie

Dødsfald i den nærmeste familie omfatter ægtefælle/samlever, forældre, søskende og børn.

Hvis dødsfaldet påvirker din mulighed for at være studieaktiv og gå til eksamen, kan du søge om dispensation grundet usædvanlige forholdDokumentation for et dødsfald i den nærmeste familie kan være en dødsattest.

Hvis du mister nogen, som du har et særlig nært forhold til, men som ikke er i din nærmeste familie

Hvis én, der står dig særlig nært, dør, og dette dødsfald påvirker din mulighed for at være studieaktiv og gå til eksamen, har du mulighed for at søge om dispensation grundet usædvanligt forhold.  Det kræver, at din læge i form af en lægeerklæring dokumenterer det særligt nære forhold til vedkommende, og hvordan dødsfaldet påvirker dig. 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 28.05.2022