Skip to main content

Barsel og barselsregler

Når du bliver forælder, har du ret til at holde fri sammen med dit barn. Du skal i det tilfælde søge dit studienævn om barselsdispensation, som er en række dispensationer, du kan få i forbindelse med barsel.

En barselsdispensation er for dig, der fortsat ønsker at have mulighed for at følge undervisningen eller gå til eksamen, og som fortsat ønsker at være på SU.

Studerende som skal være forældre vil typisk også have behov for forskellige former for dispensation. Behovet kommer fuldstændig an på, hvor du er i dit uddannelsesforløb. De typiske behov for dispensation vil være:

 • Forlængelse af tidsfristen for afslutningen af uddannelsen
 • Udsættelse af krav om gennemførelse af en ECTS bærende aktivitet om året
 • Udsættelse af krav om gennemførelse af førsteårsprøven
 • Udsættelse af krav om gennemførelse af studiestartsprøven
 • Mulighed for fleksibilitet i forhold til afmelding af fagelementer og eksamener

 

Hvis ikke du ønsker at have mulighed for at følge undervisningen eller gå til eksamen, kan du vælge at søge orlov grundet barsel. Det kan du læse mere om her

Den studerende, der skal føde et barn eller skal være primærforælder i en adoption, har ret til barsel i 2 hele semestre, regnet enten fra det semester, hvor fødselstidspunktet/adoptionsdagen ligger, eller fra det umiddelbart efterfølgende semester. Din graviditet kan også begrunde en framelding af eksamen i det semester, du har termin

I planlægningen af din barsel opfordrer vi dig til at:

 1. Søge Studienævnet om dispensation fra aktivitetsreglerne FØR din barsel starter
 2. Kontakte SU kontoret for information om din SU/fødsels-støtte FØR din barsel starter. Studienævnet tager ikke stilling til din SU og fødsels-støtte i den periode, du er inaktiv på grund af barsel.  Du skal således selv holde øje med, at du opfylder SU-lovgivningens krav om studieaktivitet.

Eksempel på en barselsplan

Du har termin 4. juni 2023 (Det vil sige forårssemestret 2023). Du kan derfor enten

 • Søge om studieinaktivitet/barsel med start i forårssemestret 2023 og det efterfølgende semester, altså efterårssemesteret 2023; eller
 • søge om studieinaktivitet/barsel med start i efterårssemestret 2023 og det efterfølgende semester, altså forårssemestret 2024.

En partner har ret til barsel i 1 semester enten i det semester, hvor fødslen eller adoptionen finder sted eller det umiddelbart efterfølgende semester.  I planlægningen af din barsel opfordrer vi dig til at:

 1. Søge Studienævnet om dispensation fra aktivitetsreglerne FØR din barsel starter
 2. Kontakte SU kontoret SU kontoret for information om din SU før din barsel starter. Studienævnet tager ikke stilling til din SU og fødsels-støtte i den periode, du er inaktiv på grund af barsel.  Du skal således selv holde øje med, at du opfylder SU-lovgivningens krav om studieaktivitet.

Eksempel på en barselsplan

Din partner har termin 4. juni 2023 (Det vil sige forårssemestret 2023). Du kan derfor:

 • Søge om studieinaktivitet/barsel med start i forårssemestret 2023 eller det efterfølgende semester, altså efterårssemesteret 2023

Opstår der noget uforudset i forbindelse med graviditeten, fødslen eller i barselsperioden, som påvirker dine mulighed for at studere og gå til eksamen, eller gør barselsperioden uhensigtsmæssigt placeret, kan du vælge at søge om dispensation fra gældende regler via dit studienævn.

læs mere om usædvanlige forhold og dispensationer.

Eksempler på usædvanlige forhold kunne være:

 • Du bliver syg i forbindelse med graviditeten
 • Du nåede ikke eksamen på grund af sygdom eller fødsel
 • Du troede, du kunne klare en eksamen, men på dagen bliver dit barn sygt
 • Dit barn eller du selv er syg, og du ikke kan vende tilbage til studiet som planlagt

 

Studienævnet foretager altid en konkret, individuel vurdering af din situation.

Du søger om barselsdispensation igennem SPOC ved at vælge blanketten ”Ansøgning om barselsdispensation”. I din ansøgning til studienævnet skal du vedhæfte enten fødselsattest, vandrejournal og/eller anden lægelig dokumentation eller adoptionspapirer. Studienævnet har kun brug for information om terminsdato, navn og personnummer; yderligere oplysninger kan sløres.

Når du søger om inaktivitet i forbindelse med barsel, skal du angive i hvilke semestre, du ønsker at være inaktiv, dvs. hvornår du planlægger at starte din barsel, og hvornår du forventer at komme tilbage.

 Sidst opdateret: 09.11.2023