Skip to main content

Faglig vejleder

Hvad kan de faglige vejledere hjælpe med:

  • Informationer om studiet. Vi kender til det faglige indhold, opbygningen af uddannelsen og studieordningen.
  • Individuel studieplanlægning i forbindelse med sygdom, fødsel eller andre uforudsete forsinkelser.
  • Samtale om personlige problemer, som relaterer sig til studiet på den ene eller anden måde. Det kan være i forbindelse med sygdom, en dumpet eksamen, at du er kørt fast, eller at studiegruppen ikke fungerer.
  • Vejledning om merit, dispensationer, tidsforlængelse eller andre ansøgninger til studienævnet.

Tavshedspligt:

De faglige vejledere har tavshedspligt, så kom ind til en uforpligtende snak!
De har dog også underretningspligt, hvis de hører om eksamenssnyd eller anden kriminalitet.

Hvad kan de faglige vejledere ikke hjælpe med:

Der er nogle bestemte områder, som de faglige vejledere ikke rådgiver omkring, og det er:

Er du blevet udsat for krænkende adfærd eller diskrimination? Så læs mere her.

Kontakt oplysninger

Christine Benedicte Hellesøe 
& Maiken Langhoff Kidholm

Mail: fv-sundkandidat@health.sdu.dk

Træffetider:

Der er pt. ikke fastlagt faste træffetider, men du er meget velkommen til at sende en mail.

 

Sidst opdateret: 08.08.2023