Skip to main content

Forskningsbasering under din uddannelse

Når du er studerende på kandidat - og erhvervskandidatuddannelsen i fysioterapi på SDU kommer du til at møde forskning på flere forskellige måder.

På SDU er din undervisning forskningsbaseret, dvs. undervisningen sigter på at indføre dig i den nyeste forskning på et eller flere fagområder, samt forbereder dig til at anvende og reflektere over de anvendte forskningsmetoder og involverer dig i forskningsprocesser og forskningslignende projekter under vejledning af aktive og engagerede forskere.

Det betyder også at størstedelen af de undervisere, du har, selv er aktive forskere, som er tilknyttet særlige forskningsenheder ved det sundhedsvidenskabelige fakultet.

Men det er ikke kun underviserne, der arbejder med forskning. Undervejs i uddannelsen vil du også selv blive inddraget i forskningsrelaterede aktiviteter.

I nogle fag arbejder du med anvendelse af forskningsmetoder som

i Epidemiologi og Biostatistik, hvor du skal gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse og i Introduktion til Systematiske review og meta-analyse, hvor du skal udarbejde en meta-analyse indenfor et afgrænset område.

Under udarbejdelsen af dit speciale skal du anvende forskellige forskningsmetoder afhængig af fokus for dit speciale, og specialet udarbejdes under vejledning af en aktiv forsker i et forskningsmiljø ved det sundhedsvidenskabelige fakultet.

Du får derved et tæt kendskab til forskning under dit speciale, men SDU giver dig også mulighed for at fordybe dig yderligere i forskningen. Du har nemlig mulighed for at gennemføre et helt forskningsår i forbindelse med dit speciale – et forskningsår, som også kaldes den prægraduate forskeruddannelse. Her er kernen et projekt, som du gennemfører under vejledning fra en eller flere af fakultetets forskere. Du kan læse mere om det forløb

Hvis du ønsker at vide mere om, hvilken forskningsenhed din underviser er tilknyttet og hvad der forskes i, så kan du finde oversigten nedenfor. Her findes links til underviserne, og du kan se udvalgte artikler fra den enkelte undervisers forskningsområde.

Ønsker du at blive udfordret yderligere, kan du involvere dig i ekstra-curriculære aktiviteter – herunder ”talent track” programmet, som giver dig et indblik i forskningsaktiviteter i en forskningsenhed. Det kan du læse mere om her.

Oversigt over uddannelsens forskningsbasering

Oversigt over uddannelsens forskningsbasering, 2021

Oversigt over uddannelsens forskningsbasering, 2020

Oversigt over uddannelsens forskningsbasering, 2019

Oversigt over uddannelsens forskningsbasering, 2018

 

Sidst opdateret: 19.10.2023