Skip to main content

Introprogram

Din første dag på universitetet

Der er introduktion til studiet den 31. august og 1. september 2023.  

Program for introduktion og velkomstbrev finder du her

Introduktionen foregår på Campusvej 55, 5230 Odense M, lokale: U221Her link til vejviser, SDU maps campuskort og parkeringsregler

 

Tilmelding til undervisning

Forud for hvert semester skal du tilmelde dig den kommende undervisning. Tilmelding til undervisning er åben fra den 20. maj.

Til efterårssemesteret 2023 skal du tilmelde dig følgende fag:

  • Epidemiologi og biostatistik – S9000022101
  • Introduktion til fysioterapiens historie, teorigrundlag og basal informationskompetence – S910047101

Du tilmelder dig fagene via Studenterselvbetjeningen. Læs mere om Studenterselvbetjeningen og SDU’s IT faciliteter.

Når du har tilmeldt dig undervisningen vil du senest primo august kunne se ovenstående fag, når du logger ind på Itslearning For hvert fag oprettes der et kursusrum, hvor du kan finde alle information om det pågældende fag.
For hvert fag laves der en Plan for Indhold og forløb, der indeholder al information om faget – undervisningstidspunkter, litteratur, mål for undervisningen m.m. Det er også her du kan se, om der er noget litteratur, der skal læses til første undervisningsgang.

Studiets hjemmeside

studiesiden for Erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi kan du løbende gennem din studietid orientere dig omkring studiet. Det er her du bl.a. finder information om  studienævnet, diverse ansøgningsskemaer, valgfag, studieordningen, fagbeskrivelser m.m. Se under Menu øverst til højre.  

Overgang fra professionsbachelor til kandidatuddannelse

Vi ved, at mange af vores tidligere studerende har fundet overgangen fra en professionsbachelor eller en mellemlang videregående uddannelse til en kandidatuddannelse på universitetet særligt udfordrende. Derfor er der udviklet et videnskabsteoretisk basiskursus, som vi anbefaler, at du gennemfører og laver øvelserne til som en introduktion til din undervisning. Du skal være opmærksom på at du først kan tilgå testen, når du er indskrevet og undervisningstilmeldt. Du finder link til studieguiden her.

Derudover anbefaler vi, at du læser nærmere omkring SDU her samt tager et kig på siden ”Fra professionsbachelor til kandidatstuderende”.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Inge Poetzsch på e-mail ipoetzsch@health.sdu.dk /telefon 6550 2738.

Vi ses den 31. august 2023  – vi glæder os til at møde dig.

 

Kodeks for indtag af alkohol og rusmidler i studiestarten

På Syddansk Universitet er der vedtaget et fælles kodeks for studerendes indtag af alkohol og rusmidler i studiestarten. Læs mere her

Læs mere her

Sidst opdateret: 19.10.2023