Skip to main content

Speciale

Kandidatspeciale

Her finder du specialeregler for studerende på Erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi.

I specialreglerne finder du oplysninger omkring vejledning,  indskrivning, tidsfrister , projektbeskrivelse, specialets formalia, eksamen m.m.

Specialeregler - august 2023

Indskrivning til speciale
Når du søger om indskrivning som specialestuderende, skal du logge ind på nedenstående link, hvor du skal udfylde en elektronisk specialekontrakt.

Specialekontrakt i SPOC: https://spoc.sdu.dk  > studiesekretariat specialevejlederaftale > "Specialekontrakt Fysioterapi".
Kopi af projektbeskrivelse skal uploades og foreløbige vejledningsdatoer skal angives.

Aflevering af speciale
Specialet afleveres digitalt via Digital Eksamen på den fastsatte dato inden kl. 12.00

Læs mere om større skriftlige opgaver for studerende på SDU her

Sidst opdateret: 29.08.2023