Skip to main content

Kompetenceprofil

Kompetenceprofil

Dimittender med en erhvervskandidatuddannelse i fysioterapi vil besidde følgende slutkompetencer indenfor kategorierne viden og forståelse, færdigheder og kompetencer:

Viden

Dimittenden skal: 

• Have viden om teori, metode og praksis inden for en profession eller et eller flere fagområder. 
• Kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis. 

Underkategori:
• Viden om sundheds-, natur, human- og samfunds-videnskabelige metoder. 
• Viden om kvalitetsudviklings-redskaber til selvstændigt at kunne iværksætte, lede og afrapportere kvalitetsudviklingsprojekter. 
• Viden om metoder til kritisk at kvalitetsudvikle alle aspekter af den fysioterapeutiske arbejdsproces baseret på nyeste internationale forskning. 
Forståelses- og refleksionsfeltet 
• På baggrund af viden om og forståelse for forskellige videnskabelige tilgange og metoder vil den studerende kunne reflektere over videnskabelige resultater og disse resultaters betydning for den fysioterapeutiske praksis, dvs. realisere en evidensbaseret praksis og deltage i forskningsprojekter. 
• På baggrund af kendskab til evidensen vil den studerende kunne planlægge, deltage i/ lede kvalitetsudviklingsarbejde. 
• Viden om processen fra problemstilling til videnskabeligt spørgsmål for at kunne formulere videnskabelige problemstillinger relevant for fysioterapeutisk praksis. 

Færdigheder

Dimittenden skal: 

•Kunne anvende et eller flere af fagområders metoder og redskaber, samt kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet /-erne eller professionen.
•Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller 
•Kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke- specialister, samt andre samarbejdspartnere og brugere. 

Underkategori:
Type af færdigheder 
Mestrer videnskabelige metoder og redskaber relevante for fysioterapeutisk praksis.  
Kan sikre at egen og kollegaers fysioterapeutiske praksis er evidensbaseret og lever op til nationale og internationale kliniske retningslinjer baseret på nyeste internationale forskning.  
 Vurdering og beslutning 
Kan vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder relevante for fysioterapeutisk praksis, samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller indenfor fysioterapi.  
 Kan diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke- specialister med henblik på kvalitetsudvikling af fysioterapeutisk praksis.  
 Formidling 
Kan formidle forskningsbaseret viden relevant for fysioterapi. 

Kompetencer

Dimittenden skal: 

• Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge
•Selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 
•Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

Underkategori:
•Kan kritisk evaluere og identificere kompetence-udviklingsbehov og tilrettelægge og gennemføre kompetenceudviklings-forløb målrettet kvalitetsudvikling/ evidensbasering af klinisk praksis. 
•Kan kritisk evaluere aktuel klinisk praksis og på den baggrund iværksætte udviklings-projekter målrettet kvalitetsudvikling og evidensbasering af praksis.  
•Kan designe og styre arbejds- evaluerings- og udviklingsprocesser inden for fysioterapeutisk praksis, der er komplekse, uforudsigelige og som forudsætter nye løsningsmodeller.  
•Kan udarbejde entydige, klare og brugbare rapporter efter et evaluerings- og/ eller kvalitetsudviklingsprojekt og formidle projektets resultater.

Sidst opdateret: 24.04.2023