Skip to main content

Eksamen

Eksamensplan

Se oversigt og datoer for eksaminer på dit studie.

Du kan på de centrale sider læse om generelle regler for eksamen, orlov, tidsbegrænser, studiefremdrift og studieaktivitet

Eksamensdatoer
Eksamensplan_foråret 2022
Eksamensplan efteråret 2021 (opdateret 21. januar 2022 - information omkring omprøve på faget Tværkulturel Kommunikation)

Eksamenstilmelding 
Undervisningstilmelding fører automatisk til eksamenstilmelding (første prøveforsøg).

Tilbagemelding om karakterer i forbindelse med skriftlig eksamen: 
Som hovedregel gives eksamensresultater senest 4 uger efter eksamen. Hvis denne frist ikke kan overholdes, vil ny tilbagemeldingsfrist blive meddelt på e-learn.

Mere om eksamen:

Sidst opdateret: 24.04.2023