Skip to main content

Udbudte fag

Fra 1. februar - 31. august ser du kurser udbudt i foråret
Fra 1. september - 31. januar ser du kurser udbudt i efteråret


Studieordningen er den formelle beskrivelse af din uddannelse. Her står hvordan uddannelsen er opbygget og hvad du lærer igennem uddannelsen. Det er også her du finder dit studieforløb samt regler vedr. fx eksamen eller gruppearbejde.

Find dit studieforløb

Få et overblik over hvilke fag du skal have, og på hvilke semestre de er placeret, via studieforløbet i studieordningen (§ 3 – Uddannelsens titler og profiler).

Få et overblik over hvilke fag du skal have, og på hvilke semestre de er placeret.

Læs mere her.

Kontakt din Uddannelseskoordinator eller Uddannelsessekretær.

Læs mere her.

Er du forsinket eller har du dumpet en eksamen

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du læse mere her.


Fra midt-maj til 1. september ser du fag udbudt i efteråret
Fra midt-november til 1. februar ser du fag udbudt i foråret

Fagbeskrivelserne er med forbehold for ændringer, og du skal være opmærksom på, at de kan blive opdateret frem til semesterstart.Hvis listen er tom, skyldes det, at fagudbuddet for næste semester ikke er endeligt godkendt. Har du behov for at orientere dig i næste fagudbud tidligere, henvises til tidligere udbudte fag via studieforløbet i din studieordning eller i arkivet over tidligere fagudbud. Du kan dog ikke være sikker på, at helt de samme fag bliver udbudt igen.

Hvilke fag skal du tilmelde dig

Tjek studieordningen for det år, du blev optaget på uddannelsen, og se hvilke obligatoriske fag du skal følge. Dit studieforløb finder du i § 3 – Uddannelsens titler og profiler.

Se hvordan du tilmelder dig fag.

Hvis du er forsinket

Hvis du ikke kan finde et eller flere af de fag, du ifølge din studieordning skal følge, i fagudbuddet, skal du kontakte din Uddannelseskoordinator snarest muligt.

Få et overblik over hvilke fag du skal have, og på hvilke semestre de er placeret.

Læs mere her.

Kontakt din Uddannelseskoordinator eller Uddannelsessekretær.

Læs mere her.

Er du forsinket eller har du dumpet en eksamen

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du læse mere her.


 


Se arkivet over fag udbudt fra og med forår 2019.

Sådan søger du i arkivet:

  • Vælg Det Tekniske Fakultet øverst.
  • Under Fagoversigt sorteret på titel kan du søge på fagets titel eller dele deraf.
  • Under Fagoversigt sorteret på periode og studieordning kan du søge på det semester, faget var udbudt og den relevante studieordning.

Har du brug for fagbeskrivelser udbudt før efterår 2018, kan du henvende dig til fakultetsadministrationen via tek-sto@tek.sdu.dk


Sidst opdateret: 09.02.2024