Skip to main content

FAQ om udlandsophold

FAQ om udlandsophold

Som kandidatstuderende på Ergoterapi er din bedste mulighed for udlandsophold på 3. semester, 2. kvartal, hvor man har 15 ECTS valgfag. 

Når dit udlandsophold er af kortere varighed er de bedste muligheder hos nordiske universiteter i Nordplus-netværket, hvor korte udlandsophold er mulige. Dette er ikke muligt via Erasmus eller hos oversøiske partnere.

Alternativt kan du lede efter et spændende summer school fag, som kan udgøre en del af de 15 ECTS valgfag. Typsik vægter et summer school-fag 5 ECTS. 

Start planlægningen i god tid. Du bruger nemt halvandet år på forberedelser. Du skal bruge tid på at researche relevante fag, søge udvekslingspladser og ansøge studienævnet om forhåndsmerit. Måske vil du søge legater og fonde, lede efter et sted at bo i udlandet, og du skal tage stilling til hvad der skal ske med din bolig mens du bor i udlandet.
 1. Dit udlandsophold må ikke forsinke dit studieforløb. 

 2. De fag du søger om forhåndsmerit for skal matche dit uddannelsesniveau (bachelor eller kandidat). 

 3. Uanset om du skal læse fag eller på klinikophold, praktikophold eller projektorienteret forløb, skal udlandsophold altid forhåndsgodkendes af studienævnet (medmindre andet er oplyst for din uddannelse). Du skal have studienævnets afgørelse før opholdet starter.

 4. Semestre i udlandet kan starte og slutte forskelligt fra SDU. Undersøg derfor hvornår der er semesterstart og -slut, så du ved om det passer med dit studieforløb. 

 5. Undersøg om de fag du vil tilmeldes på et udenlandsk universitet, bliver udbudt på det semester, hvor du skal på udlandsophold. 

 6. Undersøg om fagene udbydes på et sprog du kan læse og forstå.

 7. Skal du læse obligatoriske fag i udlandet skal de svare til de obligatoriske fag du skulle have gennemført på SDU. Det kræver grundigt forarbejde. Du skal læse fagbeskrivelser grundigt og sammenligne fagene. Søg evt. sparring hos faglig vejleder eller en relevant underviser.

 8. Valgfag i udlandet må ikke være en 1:1 kopi af et obligatorisk fag/kursus du har gennemført eller skal gennemføre på SDU.

 9. Det er en god idé at søge hos flere universiteter for at øge dine chancer for at få en udvekslingsplads. Hvis der er flere ansøgere end pladser på det pågældende universitet, vil studerende med de højeste karaktergennemsnit blive prioriteret. 

 10. Være opmærksom på visumregler til udenlandske destinationer, særligt hvis du planlægger et klinikophold, praktik eller projektorienteret forløb.

 11. Du har mulighed for at udleje din bolig gennem Boligkontoret på SDU, til en indkommende udvekslingsstuderende. Så kan du måske undgå dobbelthusleje mens du er på ophold. Kontakt boligkontoret på bolig@sdu.dk for at høre nærmere.

 12. Du skal have styr på en del lavpraktiske ting når du skal studere i udlandet, bl.a. melde flytning til Folkeregistret. SDU International har lavet en liste med praktiske ting.

 13. Vær opmærksom på reglerne vedr. løn og SU. Du kan ikke modtage både løn og SU mens du er i praktik. Læs mere her.

 14. Læs altid Udenrigsministeriets rejsevejledning for det land, du skal studere i. Det anbefales også at downloade Udenrigsministeriets app, Rejseklar, og at man registrerer sit ophold på Udenrigsministeriets Danskerliste. Når man er tilmeldt Danskerlisten, kan Udenrigsministeriet altid komme i kontakt med dig.

 15. MRSA: Hvis du har været på klinik- eller forskningsophold i et land, hvor der er risiko for at blive smittet med MRSA, skal du tage kontakt til dit kliniksted i Danmark i god tid inden opstart for at få foretaget en MRSA-test.

Det er god idé at søge legater til de ekstraudgifter du får i forbindelse med dit udlandsophold fx til selve rejsen, forsikring, bolig etc.  

Vi har samlet lidt ressourcer til dig nedenfor:

Internationaliseringspuljen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Internationalisation Fund ved SDU International

Eksterne legater

Hvis du er interesseret i at læse i udlandet på et universitet som SDU ikke har en aftale med kaldes det for et selvarrangeret studieophold. Du er selv ansvarlig for hele processen, herunder undersøge optagelseskrav, søge om optagelse, og du afholder hele eller en del af undervisningsafgiften. Sidstnævnte skyldes, at man ikke er at betragte som et udvekslingsstuderende når man tager på et selvarrangeret ophold. SDU International har lavet en checkliste ifm. planlægning af selvarrangeret ophold.

Husk at undersøge regler og krav til forsikring. Dette gælder både studieophold, klinikophold, praktik og projektorienteret forløb. Kontakt værtsuniversitetet eller dit praktiksted for at høre nærmere om de specifikke retningslinjer/krav. Du er selv ansvarlig for at tegne de rette forsikringer, som dækker den studieaktivitet du skal gennemføre i udlandet.

Studerende som skal i klinik og have patientkontakt anbefales at tegne følgende forsikringer: Public Liability, Professionel Indemnity/Medical Malpractice og Personal Accident. Kontakt klinikstedet for at være sikker på, at du har de påkrævede forsikringer.

Læs mere om forsikringsforhold som studerende på SDU her.

Ændrer dine forhåndsgodkendte fag sig efter ankomst til værtsuniversitetet, skal du sende en ny ansøgning til studienævnet hurtigst muligt, og efter samme procedure som den første ansøgning. Husk at oplyse hvilke fag, der er ændret i forhold til den første forhåndsgodkendelse.

Der er flere som kan hjælpe dig, når du gerne vil til udlandet.

Faglig vejleder

Faglig vejleder kan hjælpe dig med spørgsmål, der retter sig mod dit eget studie. De vejleder bl.a. om:

 • Hvordan du laver en ansøgning om forhåndsmerit til dit studienævn for fag i udlandet
 • Vurdering af fagrelevans hvis du er i tvivl om de fag, du har fundet på et udenlandsk universitet er relevante for din uddannelse
 • Særlige hensyn i sammensætningen af dit studieforløb i udlandet

E-mail: fv-sundkandidat@health.sdu.dk
Træffetid: Der er pt. ikke fastlagt faste træffetider, men du er meget velkommen til at sende en mail.

SDU International

SDU International vejleder og udsender SDU studerende på udlandsophold. På SDU International kan du få råd og vejledning om SDUs udvekslingsaftaler, selvarrangeret udlandsophold, stipendiemuligheder, sprogtests, visum og helt generelt råd om hvad du skal overveje før, under og efter et udlandsophold.

Telefon: 6550 2264 (mandag-fredag kl. 10.00-14.00)
E-mail: spoc.sdu.dk 
Træffetid: Studenterservice, Gydehutten, Campus Odense (mandag-fredag fra kl. 10.00-14.00)

SU-kontoret

SU-kontoret kan hjælpe dig med regler og krav for udlandsophold ift. din SU og i forbindelse med at få udlandsstipendium ved selvarrangerede ophold. Få mere information om SU i udlandet på www.su.dk under ”SU i udlandet”.

Telefon: 6550 1053 (mandag-tirsdag og torsdag-fredag kl. 10.00-12.00)
E-mail: www.sdu.dk/spoc
Træffetid: SU-kontoret på Campus Odense

International koordinator

International koordinator på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er ansvarlig for internationalisering af uddannelser og internationale samarbejder, herunder udveksling, klinikophold og praktik/projektorienteret forløb i udlandet.

Du kan kontakte international koordinator på studyabroad@health.sdu.dk 


Sidst opdateret: 19.10.2023