Studiestart på Erhvervskandidatuddannelsen i ergoterapi

Din første dag på universitetet

Vi glæder os til at møde dig på din første studiedag den 1. september 2020, hvor du vil blive introduceret til studiet.

Hold løbende øje med denne side, som vil blive opdateret med velkomst brev og program for introduktionsdagene. 

 Introduktion foregår J.B. Winsløws Vej 25,5000 Odense C ( Winsløws Parken) - lokale følger. Her links til vejviser, Campuskort og parkeringsregler i Winsløws Parken. 

 

 Tilmelding til undervisning

Forud for hvert semester skal du tilmelde dig den kommende undervisning. Tilmelding til undervisning er åben fra den 20. maj.

Til efterårssemesteret 2020skal du tilmelde dig følgende modul:

Aktivitetsvidenskab og hverdagslivsteori - S930005101

Du tilmelder dig modulerne via Studenterselvbetjeningen. Læs mere om Studenterselvbetjeningen og SDU’s IT faciliteter her.

Senest primo august vil du kunne se ovenstående modul, når du logger ind på Blackboard. For hvert modul oprettes der et kursusrum, hvor du kan finde alle information om det pågældende modul.
For hvert modul laves der er en studieguide, der indeholder al information om modulet – undervisningstidspunkter, litteratur, mål for undervisningen m.m. Det er også her du kan se, om der er noget litteratur, der skal læses til første undervisningsgang.

Studiets hjemmeside
studiesiden for Erhvervskandidatuddannelsen i ergoterapi kan du løbende gennem din studietid orientere dig omkring studiet. Det er her du bl.a. finder information om studieguides, studienævnet, diverse ansøgningsskemaer, valgfag, studieordningen, studieguides m.m. Se under Menu øverst til højre.  

Overgang fra professionsbachelor til kandidatuddannelse

Vi ved, at mange af vores tidligere studerende har fundet overgangen fra en professionsbachelor eller en mellemlang videregående uddannelse til en kandidatuddannelse på universitetet særligt udfordrende. Derfor er der udviklet et videnskabsteoretisk basiskursus, som vi anbefaler, at du gennemfører og laver øvelserne til som en introduktion til din undervisning. Du finder link til studieguiden her.

Derudover anbefaler vi, at du læser nærmere omkring SDU her samt tager et kig på siden ”Fra professionsbachelor til kandidatstuderende”.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Inge Poetzsch på e-mail ipoetzsch@health.sdu.dk /telefon 6550 2738.

Vi ses den 1. september – vi glæder os til at møde dig.

 

 

Sådan kommer du godt i gang med studierne

Har du bestilt studiekort?

Har du IKKE læst din bachelor på SDU er det er vigtigt, at du hurtigst muligt bestiller et studiekort. Når du bestiller dit studiekort får du tildelt et eksamensnummer, som du skal bruge for at kunne komme på SDU's IT faciliteter.

 Dette gælder også for dig, der har læst en bachelor på SDU, hvis der er gået mere end 90 dage siden sidste eksamens bedømmelse.

Har du fået adgang til SDU's IT-faciliteter?

Som studerende har du adgang til SDU´s IT-faciliteter, der indeholder din studenter e-mail, adgang til Studenterselvbetjeningen og e-learn.

Du vil få tilsendt en mail til den mailadresse, du har oplyst i din ansøgning med informationer om SDU’s IT faciliteter og adgang til disse. Hvis du ikke har modtaget mailen inden for 1 uge, skal du henvende dig til helpdesk@helpdesk.sdu.dk

Er du betinget optaget?

Hvis du ikke er fuldt optaget på din kandidat, vil det fremgå af dit optagelsesbrev, hvad du mangler for at bestå.
Dokumentationen skal du indsende til Optagelse – Kandidat via www.sdu.dk/SPOC hurtigst muligt og senest inden d. 25. februar 2020.

Hvis du læser din bachelor på SDU, og ikke forventer at blive færdig inden studiestart kan du søge om tilladelse til at følge kandidatfag uden en afsluttet bachelor. Ansøgningsskemaet skal indsendes til Optagelse – kandidat inden d 15. februar 2020.

Er du klar over, at du selv skal tilmelde dig undervisning?

På SDU skal man selv tilmelde sig undervisning forud for studiestarten.  

Du skal være opmærksom på, at du først kan tilmelde dig undervisning ca. 3 dage efter at du har bestilt dit studiekort.

Du tilmelder dig i SDU's Studenterselvbetjening. Fristen er 31. august for efterårssemestret og 31. januar for forårssemestret.

Læs mere om tilmelding til undervisning

Har du tidligere bestået fag?

Det er forskelligt, hvad du skal gøre alt efter, om du har afsluttet eller ikke har afsluttet din tidligere uddannelse. 

Har du læst på en anden kandidatuddannelse UDEN at afslutte?

Hvis du tidligere har læst på en anden kandidatuddannelse uden at afslutte den, skal du være opmærksom på, at du skal søge om startmerit. Det betyder, at de fag/kurser, du har bestået på din tidligere uddannelse, kan komme til at indgå i din nye uddannelse, så den bliver tilsvarende kortere.

Har du en anden kandidatuddannelse?

Har du tidligere færdiggjort en anden kandidatuddannelse, kan du søge merit.

Læs mere om start-/studiemerit.

Kender du studiereglerne?

Som studerende ved SDU er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om regler for eksamen, herunder til- og framelding til eksamen. Du skal kende de gældende regler og universitetets krav til akademisk opgavebesvarelse. Læs de generelle eksamensregler

Ved du hvad det vil sige at være studieaktiv?

Som universitetsstuderende skal du selv tilmelde dig fag og prøver og samtidig opfylde et minimum af beståede ECTS pr. år. Du skal også færdiggøre din uddannelse indenfor en fastlagt periode ligesom der er fastlagte rammer for orlov oma. Det er din pligt at sætte dig ind i reglerne og orientere dig i SDU’s regler om studieaktivitet. Læs mere om studieaktivitet.

Har du brug for særlig støtte (SPS) til at gennemføre uddannelsen?

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Har du styr på SU'en?
Har du boligsituationen på plads?

Få hjælp til at finde en god bolig i din studieby. Læs mere om bolig

Kender du dit campus og dine muligheder?

Vejviser til dit campus

For at du bedre kan navigere rundt på campus har vi samlet vores kort i en vejviser til campus.

Studiespecifikke udfordringer?

Dit studiesekretariat og fakultet er din indgang til dine studiespecifikke udfordringer. Læs mere om studievejledning på fakulteterne.

Studenterservice

Som studerende kan du henvende dig ét sted på din campus og få foretaget en første screening i forhold til dit spørgsmål. Læs mere her.