Skip to main content
Ergoterapi (erhvervskandidat)

Studenterpolitiske midler

Studenterpolitiske midler

Følgende midler uddeles:

  • De studenterpolitiske organisationer tildeles et rådighedsbeløb på kr. 15.000 for hver valgt studenterpolitiker til bestyrelse og til akademiske råd, dvs. i alt 17 studenterpolitikere.
  • Den enkelte studenterpolitiske organisation, som sammenlagt det givne år får flest stemmer til valgene til bestyrelse og til akademiske råd, får tilbud om at løse en række ekstraopgaver og forpligtelser det kommende år. Stemmetallene opgøres for de enkelte studenterpolitiske organisationer, dvs. valgforbund med andre organisationer tæller ikke. Hvis organisationen ikke ønsker at tage imod dette tilbud, går tilbuddet videre til den organisation, der har fået næstflest stemmer, osv. Ordningen evalueres løbende.
  • De to studenterpolitiske medlemmer af bestyrelsen tildeles endvidere et beløb fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som fordeles efter antal stemmer. For 2023 er det samlede ministerielle beløb 138.346 kr.

Regler for de studenterpolitiske midler

Midlerne tildeles den studenterpolitiske organisation, som opstiller studenterpolitikeren. Tildeling og udbetaling sker ikke til enkeltpersoner. Midlerne administreres af Syddansk Universitet i form af en årlig trækningsret. Trækningsretten udløses ved henvendelse til StudentOrg@sdu.dk. Bemærk, midlerne kan kun anvendes efter godkendelse af indkøbet via StudentOrg@sdu.dk.

For at få refunderet udgifter skal den studenterpolitiske organisation have oprettet en forening med blandt andet vedtægter, formand og kasserer, som er ansvarlig for den studenterpolitiske organisations anvendelse af midlerne. Endvidere skal der udarbejdes en liste over personer, som kan disponere over den enkelte organisations midler. Juridisk Kontor kan være behjælpeligt med forslag til vedtægter, hvis dette ønskes.

Hvis en studenterpolitiker ønsker at forlade studenterpolitik i valgperioden, og pladsen overtages af vedkommendes suppleant, sker der ingen ændring i forhold til de studenterpolitiske midler, da midlerne er tildelt den studenterpolitiske organisation.

De ministerielle midler, der er tildelt medlemmer af bestyrelsen, overføres til en bankkonto, der tilhører den valgte studenterrepræsentants organisation. Der aflægges særskilt regnskab for brugen af disse midler direkte til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Studenterforeningen, der får tildelt midlerne, har samtidig ansvar for at aflægge regnskab til Ministeriet.

Spørgsmål til brugen af studenterpolitiske midler

Henvendelse vedrørende studenterpolitiske midler sendes til studentorg@sdu.dk

Sidst opdateret: 07.02.2024