Skip to main content

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Studienævnet er til for dig som studerende. Vi er her for at yde en service og sikre, at dine rettigheder overholdes. Samtidig er studienævnet ansvarlig for udviklingen, det faglige indhold og kvaliteten af de erhvervsøkonomiske uddannelser.

Studienævnet mødes ca. 1 gang om måneden for at tage stilling til indkomne sager, såsom udvikling af fag og uddannelser, dispensations- og meritansøgninger og udvikling af fag og uddannelser.

Studienævnet er samtidig de studerendes talerør, da der i nævnet sidder 5 studenterrepræsentanter, som taler på de studerendes vegne. Du er velkommen til at tage gode forslag, tiltag og eventuelle utilfredsheder op med din studenterrepræsentant, og dermed få det med på studienævnets møder.

- Medlemmer af studienævnet

- Møder

- Forretningsorden

Du kan kontakte studienævnet via SPOC hvis du har spørgsmål, eller vil sende en ansøgning, til studienævnet, eller via telefon: 6550 2291 (åben fra 10.00 til 14.00). 

 
Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 07.09.2022