Speciale

Reglerne for kandidatspecialet for Erhvervskandidat i Revision fremgår her

Tidsplan for arbejdet med specialet:

Specialet udarbejdes over samlet 9 måneder i henhold til bestemmelser fastsat i studieordningen. Kandidatspecialet har et omfang på 30 ECTS svarende til 810 arbejdstimer.

For undervisningstilmelding til efterårssemesteret skal specialet afleveres senest 1. juni Mundtligt forsvar vil blive afholdt senest 30. juni. 

For undervisningstilmelding til forårssemesteret skal specialet afleveres senest 1. november. Mundtligt forsvar vil blive afholdt senest 30. november. 

Der vil blive afholdt information omkring opstart af speciale.

Næste infomøde vil blive afholdt i Kolding mandag den 20. april 2020 kl. 14.15 - 15.30 i lokale 31.01 

Bemærk, at det er en eksamensbetingelse, at der underskrives en vejlederkontrakt.

link til blanket

For at opnå godkendelse skal vejlederaftalen indeholde en foreløbig problemformulering, der uddyber og forklarer problemstillingen. Problemstillingen skal være af en sådan kvalitet, at det er muligt at vurdere, om den giver den studerende mulighed for at demonstrere evne til vidensproduktion på højt fagligt niveau inden for et af uddannelsens konstituerende fag. Desuden skal vejlederaftalen indeholde en gennemførbar plan for gennemførelsen af vejledningen.

Efterårssemester: Vejlederaftalen skal være godkendt senest d. 15. august
Forårssemester: Vejlederaftalen skal være godkendt senest d. 15. januar

 

Specialet kan skrives alene eller i en gruppe på 2 personer.

Undervisningstilmelding.
2. Du skal undervisningstilmeldes specialet som til andre ”fag”- det sker på selvbetjening.

Det er en forudsætning, at du skal have bestået 60 ECTS før du kan påbegynde specialet. I beregningen af de 60 ECTS indgår kun uddannelsens samlede 120 ECTS i den ordinære uddannelse, ikke eventuelle fag, der tages derudover (eksempelvis de introducerende erhvervsøkonomiske fag for studerende med HD-R og og HD-F baggrund.

Undervisningstilmelding sker via studenterselvbetjeningen:
Efterårssemester mellem d. 20. – 30. maj
Forårssemester mellem d. 20. – 30. nov. 

Find generel vejledning om at skrive speciale under "Gode råd" og om, hvordan du får mest ud af din vejleder i Brug din specialevejleder"
Læs om krav til specialet og bedømmelseskriterier i målbeskrivelsen, som du kan se i fagbeskrivelsen. Vejledning om formalia finder du her.