Skip to main content

SU (Udlandsstipendium)

Det er muligt at få tilskud til hel eller delvis dækning af undervisningsafgiften ved et udenlandsk universitet.
Tilskuddet til uddannelsen svarer til det tilskud, den danske stat giver til en tilsvarende uddannelse i Danmark.

Hvis du vil på studieophold og søge udlandsstipendium, skal du:

  • Have mindst 1 SU- klip/slutlånsrate, når du begynder opholdet
  • Søge merit for de fag, du vil læse
  • Optages på værtsuniversitetet
  • Søge stipendium (find ansøgningsskemaet her)
  • Overholde ansøgningsfristen som du finder her

Når du har sendt al nødvendig dokumentation til enheden for Udlandsstipendium via SPOC  skal du udfylde ansøgningsskemaet online (se boksen til højre).

Du skal indsende:

  • Forhåndsgodkendelse fra studienævnet med angivelse af maksimal merit fra udlandsopholdet
  • Fagbeskrivelser
  • Optagelsesbrev fra værtsuniversitetet med start- og slutdato
  • Faktura  udspecificeret på  henholdsvis Tuition Fee og andre fees samt angivelse af betalingsfrist

I første omgang foretages en foreløbig tildeling af Udlandsstipendium. Først når du har indsendt kvittering for betalt Tuition Fee fra universitetet i udlandet og du har fået merit overført, bliver tildelingen endelig og din sag om udlandsstipendium kan afsluttes.

OBS! Bankudskrifter er ikke gyldig dokumentation for betaling af Tuition Fee - det skal være en kvittering fra universitetet i udlandet.

Du har også mulighed for at komme på summer school ophold med udlandsstipendieordningen.

Du kan fortsat modtage din SU under udlandsophold, såfremt du opfylder de generelle betingelser. Du kan læse mere om SU og udlandsophold her

Hvis du ønsker at søge om udlandsstipendium til en hel kandidat i udlandet, skal du orientere dig på su.dk/udland.

Ansøgning om udlandsstipendium

Når du har sendt al nødvendig dokumentation til SU-kontoret, skal du udfylde ansøgningsskemaet

udfyld ansøgningsskemaet her

Send mail til SU-kontoret

Du skal sende al dokumentation til SU-kontoret

Send mail her

Sidst opdateret: 21.06.2024