Skip to main content

Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Studieordning

Studieordning - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2019 og fremefter

Profilbeskrivelse

Forretningsorienteret markedsudvikling - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2019 og fremefter

Økonomi- og processtyring - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2019 og fremefter

 

Sidst opdateret: 14.03.2024