Skip to main content

Studienævn

Studienævnet er til for dig som studerende. Vi er her for at yde en service og sikre, at dine rettigheder overholdes. Samtidig er studienævnet ansvarlig for udviklingen, det faglige indhold og kvaliteten af de erhvervsøkonomiske uddannelser.

Studienævnet mødes ca. 1 gang om måneden for at tage stilling til indkomne sager, såsom udvikling af fag og uddannelser, dispensations- og meritansøgninger og udvikling af fag og uddannelser.

Studienævnet er samtidig de studerendes talerør, da der i nævnet sidder 5 studenterrepræsentanter, som taler på de studerendes vegne. Du er velkommen til at tage gode forslag, tiltag og eventuelle utilfredsheder op med din studenterrepræsentant, og dermed få det med på studienævnets møder.

- Medlemmer af studienævnet

- Møder

- Forretningsorden (opdateres snarest)

Du kan kontakte studienævnet på mail eller via telefon: 6550 2291 (åben mellem 10.00-14.00)

Sidst opdateret: 06.03.2024