Skip to main content

Vejledere til kandidatspecialet for cand. merc.-linjerne

Stilling: Lektor
Lokale:
51.47
Telefon:
6550 1350

E-mail:
adg@sam.sdu.dk

Forskningsområder: ERP, Forretningsprocesser
Fagområder for vejledning: Designteori, Designledelse, Videnledelse, Videnskabsteori & metode

Fagområder for vejledning: Markedskommunikation

Stilling: Institutleder
Lokale: 61.89
Telefon: 6550 1361
E-mail: ahc@sam.sdu.dk
Forskningsområder: Relationsmarkedsføring, Innovation & forretningsudvikling
Fagområder for vejledning: Business to business marketing, innovation og forretningsudvikling

Stilling: Professor
Lokale: 61.70
Telefon: 6550 4220
E-mail: hjalager@sam.sdu.dk
Fagområder for vejledning: Turisme

Stilling: Lektor
Lokale: 61.71
Telefon: 6550 1469
E-mail: dvl@sam.sdu.dk
Forskningsområder: Revision & regnskab
Fagområder for vejledning: Eksternt regnskab, revision, ikke-finansielle regnskaber og revision, Corporate Social Responsibility, bæredygtighed/sustainability, CSR i leverandørkæder

Stilling: Professor
Telefon: 6550 1648
E-mail: hlarsen@sam.sdu.dk
Fagområder for vejledning:

Stilling: Professor
Lokale: 61.57
Telefon: 6550 1370
E-mail: jar@sam.sdu.dk
Forskningsområder: SCM
Internat.øko.relationer

Fagområder for vejledning: Supply Chain Management, forretningsprocesser, administrative systemer, produktionsstyring, strategi, logistik, lean management

Stilling: Studieadjunkt
Lokale: 61.14
Telefon: 6550 1384
E-mail: jsr@sam.sdu.dk
Forskningsområder: Interaktion blandt professionelle i praksis og styringssystemer (Interaction between professionals in practice and management control systems)
Fagområder for vejledning: Controlling og ledelsesprocesser (Controlling and management processes)
Ledelsesredskaber (Management concepts)
Økonomistyring (Management Accounting)
Strategi (Strategy)

Stilling: Lektor  
Lokale: 61.11
Telefon: 6550 1359
E-mail: jpi@sam.sdu.dk
Forskningsområder: Relationsledelse, entreprenørskab
Fagområder for vejledning: Organisation, eksterne relationer, entreprenørskab, ledelseskoncepter

Stilling: Studielektor (statsautoriseret revisor)
Lokale: 
Telefon: 22 89 51 65
E-mail: jepo@brandrevision.dk
Forskningsområder: 
Fagområder for vejledning: Internt regnskab, eksternt regnskab, revision

Stilling: Studielektor
Lokale: 61.62
Telefon: 6550 1372
E-mail: raalskov@sam.sdu.dk
Fagområder for vejledning: Talent management, coaching og organisationsteori

Stilling: Lektor  
Lokale: 61.42
Telefon: 6550 1599
E-mail: jett@sam.sdu.dk
Forskningsområder: Skatteret
Fagområder for vejledning: Moms
Punktafgifter (herunder miljø, energi og almindelige afgifter)
Skatteforvaltning

Fagområder for vejledning: Regnskabsanalyse, Værdiansættelse, eksternt regnskab, Corporate Governance, Bæredygtighed, Intern Revision, Revision, Controlling

Vejledning kun på engelsk.

Stilling: Lektor
Lokale: 61.77
Telefon: 6550 1365
E-mail: kwj@sam.sdu.dk
Forskningsområder: Organisation, Entreprenørskab, Sociale netværk
Fagområder for vejledning: Organisation, organisationsadfærd, ledelse, strategi, knowledge management, entreprenørskab, sociale netværk

Stilling: Professor mso
Lokale: 61.68
Telefon: 6550 1463
E-mail: kkl@sam.sdu.dk
Forskningsområder: Entreprenørskab, Relationsledelse
Fagområder for vejledning: Entreprenørskab, ledelse og strategi i mindre virksomheder, rådgivning, vækst, sociale netværk

Stilling: Lektor
Lokale: 61.72
Telefon: 6550 1376
E-mail: kp@sam.sdu.dk
Forskningsområder: Entreprenørskab, Innovation, Marketing & forretningsudvikling
Fagområder for vejledning: Marketing, strategi, entreprenørskab, innovation, strategi i mindre virksomheder og vækstvirksomheder

Stilling: Proffessor, mso
Lokale: 61.66
Telefon: 6550 1467
E-mail: kbm@sam.sdu.dk
Forskningsområder: Relationsledelse, virksomhedssamarbejde og netværk
Fagområder for vejledning: Innovationsledelse, B-2-B marketing, netværk og virksomhedssamarbejde

Stilling: Lektor
Lokale: 61.75
Telefon: 6550 1329
E-mail: mbi@sam.sdu.dk
Fagområder for vejledning: Virksomhedssamarbejde, klynger, netværk, økonomisk geografi, international forretningsudvikling.

Stilling: Lektor
Lokale: 61.76
Telefon: 6550 1315
E-mail: mre@sam.sdu.dk
Forskningsområder: Intra- og Entreprenørskab, Åben Innovation, Offentlig-Privat Innovation, Vækst i SMVer
Fagområder for vejledning: Intra- og entreprenørskabsteori, teori om Åben Innovation, teori om Offentlig-Privat Innovation, SMV-vækstteori, organisationsteori, metode og videnskabsteori

Stilling: Postdoc
Lokale: 51.47
Telefon: 6550 1394
E-mail: mars@sam.sdu.dk
Forskningsområder: Ledelse
Fagområder for vejledning: Tværkulturel ledelse, Forandringsledelse, HQ-datterselskabsrelationer, Designledelse

Stilling: Adjunkt
Lokale: 61.69
Telefon: 6550 1479
E-mail: mesn@sam.sdu.dk
Fagområder for vejledning: Entreprenørskab, sociale netværk, entreprenørers ressourcer, ledelse og strategi i mindre virksomheder.

Fagområder for vejledning: Regnskab og Økonomistyring.

Stilling: Lektor
Lokale: 61.58
Telefon: 6550 1491
E-mail: osm@sam.sdu.dk
Forskningsområder: SCM, Internat.øko.relationer
Fagområder for vejledning: Strategisk indkøb, globalt indkøb, supply chain management, CSR i leverandørkæder, logistik, strategi, forretningsprocesser, produktionsstyring

Stilling: Professor
Lokale: 61.87
Telefon: 6550 1380
E-mail: pvf@sam.sdu.dk
Forskningsområder: Relationsmarkedsføring, Innovation & forretningsudvikling
Fagområder for vejledning: Business to business marketing, forretningsudvikling, segmentering og prisfastsættelse

Stilling: Lektor
Telefon: 6550 1452
E-mail: rlueg@sam.sdu.dk
Fagområder for vejledning:

Fagområder for vejledning:  Marketing, E-marketing, Kvantitative metode (vejledning og eksamination på engelsk)

Stilling: Professor, mso
Lokale: 61.63
Telefon: 6550 8305
E-mail: stko@sam.sdu.dk
Forskningsområde: Entreprenørskab/Entrepreneurship
Fagområde for vejledning:
Entreprenørskab, Social innovation, socialt entreprenørskab, kvalitative metoder, regional udvikling

Stilling: Lektor
Lokale: 61.92
Telefon: 6550 1468
E-mail: sso@sam.sdu.dk
Forskningsområder: Organisation, identitet, kreativitet, entreprenørskab design og design thinking
Fagområder for vejledning: Entreprenante processer, videnskabsteori og metoder, organisering og identitetsskabelse

 

  

Sidst opdateret: 06.09.2022