Skip to main content

Aflevering af specialet

Kandidatspecialet skal afleveres på Digital eksamen.

Du kan læse om formaliteterne, målbeskrivelser osv. under fagets fagbeskrivelse og formaliteterne for skriftlig aflevering - se information omkring det på forsiden. 

forsiden af kandidatspecialet skal du oplyse:

  • Dit navn og fødselsdato
  • Navn på din vejleder og vejleders institut
  • Titlen på kandidatspecialet på dansk og på engelsk.

Abstract

Kandidatspecialet skal indholde et abstract på engelsk eller andet principalt sprog som er aftalt med vejleder. Abstract må ikke overskride de 3 sider og er en del af  den samlede vurdering. 

Evaluering

Når du aflevere dit kandidatspeciale vil du modtage et evalueringsskema. Din evaluering er et vigtigt bidrag til den løbende kvalitetsudvikling af vejlederindsatsen overfor de studerende. Vi håber derfor at du vil medvirke i denne evaluering. Besvarelsen er anonym og bliver først forelagt vejlederen efter forsvaret.   

Mundtligt forsvar

Det mundtlige forsvar finder sted i januar eller juni. Eksamenslisten vil blive udgivet på eksamenssiden mindst 7 dage før, det skal finde sted. 

  

Sidst opdateret: 06.09.2022