Skip to main content

Forskningssamarbejde

Der er som studerende mange måder, at du kan deltage i forskningsaktiviteter på – også udover dine opgaver, bachelor- og kandidatprojekt, som skal tage udgangspunkt i relevant forskning. Har du brug for et overblik kan du se en oversigt over nogle af det Det Tekniske Fakultets forskningsaktiviteter her.

Vil du vide mere eller måske involveres i igangværende forskningsprojekter er det I udgangspunktet er det en god ide, at snakke med din underviser – men du kan også tage direkte kontakt til en eller flere af Det Tekniske Fakultets forskningssektioner – du finder en oversigt her, hvorfra du også kan finde beskrivelser af hver enheds aktiviteter samt kontaktoplysninger.

En tredje mulighed er at tage kontakt til TEK Innovation, der også kan hjælpe dig videre både i relation til SDU forskningsaktiviteter samt til samarbejde med erhvervslivet.

Ingeniøruddannelserne bygger på solid forskning på højt internationalt niveau

Ingeniøruddannelserne på SDU tager pædagogisk udgangspunkt i Den Syddanske Model for Ingeniørstuderende(DSMI), hvor undervisningen hviler på samspillet mellem fag, projekt- og gruppearbejde i en forskningsbaseret kontekst. Alt undervisning er rodfæstet i aktive forskningsmiljøer og som oftest anvendes aktive forskere som undervisere – dog med op til 20 % anvendelse af eksterne undervisere / gæsteforelæsere fra erhvervslivet for at sikre ingeniøruddannelsernes tilknytning til praksisfeltet. En gang årligt følges der op på den enkelte uddannelses forskningsbasering og vidensgrundlag – læs mere om dette i beskrivelsen af Det Tekniske Fakultets arbejde med uddannelseskvalitet her.

Studerende på kandidatuddannelsen har – udover at deltage i den forskningsbaserede kandidatuddannelse som sådan –mulighed for at deltage i forskningsaktiviteter enten i forbindelse med specialet eller i en individuelt godkendt studieaktivitet med et omfang på indtil 5 ECTS. Aktiviteterne skal give den studerende mulighed for at udarbejde en videnskabelig artikel med fokus på teori og/eller praksis, som kan forsøges offentliggjort i et relevant fagblad, tidsskrift, konference eller lignende.


Sidst opdateret: 08.09.2022