Skip to main content
Diplomingeniør i Robotteknologi

Registrering af ansøgt merit

Når du ønsker, at studieaktiviteter, der ikke indgår i din studieordning, erstatter fag på din uddannelse, er der tale om merit. Når dette vurderes på forhånd, kaldes det forhåndsmerit.

Du har selv ansvaret for at få registreret din merit rigtigt. Husk, at du skal medsende dokumentation på de(t) beståede fag.
Hvis du har bestået studieaktiviteter på tidligere uddannelser, er du forpligtet til at søge om merit for dem. Det kan du læse mere om på siden Startmerit.

Hvis du har bestået fag ved SDU, og du har modtaget en afgørelse om forhåndsmerit, behøver du ikke at foretage dig yderligere. Karakteren bliver registreret automatisk.

Merit for fag bestået ved andre danske uddannelsesinstitutioner

 1. Hvis du har fulgt og bestået alle de fag, du har fået forhåndsmerit for, skal du indsende karakterudskriften til https://spoc.sdu.dk -> Uddannelsesjura & Registratur -> Endelig merit og barselsdispensation. Vedhæft følgende til din ansøgning:
  • Afgørelse om forhåndsmerit
  • Karakterudskrift for de(t) beståede fag. Karakterudskriften skal være en certificeret pdf-fil eller en verificeret (stemplet og underskrevet) pdf-fil.
 2. Hvis du har fulgt, men ikke har bestået alle de fag, som du har fået forhåndsmerit til, skal du udfylde ansøgningsskemaet https://spoc.sdu.dk -> Studienævn -> Merit -> Ansøgning om merit – Danmark
 • Du skal angive, hvilke fag du har bestået, og hvilke fag på din studieordning du ønsker at få erstattet
 • Du skal vedhæfte følgende til din ansøgning:
  • karakterudskrift for de(t) beståede fag. Karakterudskriften skal være en certificeret pdf-fil eller en verificeret (stemplet og underskrevet) pdf-fil.
 • Vær opmærksom på, at hvis du har fået forhåndsmerit for et fag ved en anden dansk uddannelsesinstitution, tilmeldt dig til faget og aflagt eksamensforsøg i det (enten ved at udeblive eller ved at dumpe), SKAL du bestå det pågældende fag for at kunne afslutte din uddannelse. Du kan med andre ord ikke udskifte det pågældende fag med et andet fag, udbudt af SDU. Hvis dette sker for dig, skal du kontakte den anden danske uddannelsesinstitution snarest for at finde ud af, hvornår du vil kunne gennemføre faget.

Hvis du har fulgt og bestået alle fag...

Har du bestået de fag, som du har fået forhåndsmerit for, skal du blot indsende karakterudskriften Uddannelsesjura & Registratur. Det gør du i SPOC. Hvor du skal udfylde ansøgningsskemaet https://spoc.sdu.dk -> Uddannelsesjura & Registratur -> Endelig merit og barselsdispensation.

Du skal vedhæfte følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Studienævnets godkendelse af forhåndsmeritten
 • Karakterudskrift for de(t) beståede fag. Husk, at karakterudskriften skal være en certificeret pdf-fil eller en verificeret (stemplet og underskrevet) pdf-fil.

Når Uddannelsesjura & Registratur har modtaget din ansøgning med gyldig dokumentation, bliver meritten registreret inden for ca. to uger.

Hvis du har fulgt, men ikke har bestået alle fag

Har du fået forhåndsmerit til flere fag, end dem, du har bestået, skal du sende en ansøgning til studienævnet. Det gør du i SPOC, hvor du skal udfylde ansøgningsskemaet https://spoc.sdu.dk -> Studienævn -> Merit -> Ansøgning om merit – udland

 • Du skal angive, hvilke fag du har bestået, og hvilke fag på din studieordning du ønsker at få erstattet
 • Du skal vedhæfte følgende dokumentation til din ansøgning:
  • karakterudskrift for de(t) beståede fag. Karakterudskriften skal være en certificeret pdf-fil eller en verificeret (stemplet og underskrevet) pdf-fil.

Hvis du har fulgt og bestået nogle andre fag

Hvis det på dit værtsuniversitet ikke var muligt at følge de fag, du har fået forhåndsmerit til, skal du søge studienævnet om merit for dem. Det gør i SPOC, hvor du skal udfylde ansøgningsskemaet https://spoc.sdu.dk -> Studienævn -> Merit -> Ansøgning om merit – udland

 • Du skal angive, hvilke fag du har bestået, og hvilke fag på din studieordning du ønsker at få erstattet
 • Du skal vedhæfte følgende dokumentation til din ansøgning:
  • karakterudskrift for de(t) beståede fag. Karakterudskriften skal være en certificeret pdf-fil eller en verificeret (stemplet og underskrevet) pdf-fil.
  • Fagbeskrivelserne for alle de fag, du har bestået.Hvornår kan du forvente svar på din ansøgning?

Se behandlingstider og find dato på studienævnets møder.

Læs mere her

Sådan behandler vi din ansøgning

Læs mere om, hvornår studienævnet normalt godkender forhåndsmerit.

Læs mere her

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 08.09.2022