Skip to main content
Diplomingeniør i Produktion

Digitale mundtlige prøver

Hvad er en digital mundtlig prøve?

En digital mundtlig prøve adskiller sig alene fra den almindelige mundtlige prøve ved, at den er digital. Det vil fremgå af retningslinjerne herunder, hvad SDU forventer af dig før, under og efter afviklingen af den digitale mundtlige prøve.

 

Vigtigt at vide om den digitale mundtlige prøve

Dit studie sender dig supplerende retningslinjer for din digitale mundtlige prøver. Du vil i god tid inden din prøve modtage disse.

De supplerende retningslinjer vil bl.a. indeholde oplysninger om:

 • hvornår prøven holdes
 • hvordan du skal tilgå det virtuelle eksamenslokale
 • hvilke krav der er til de programmer, du skal benytte under prøven.

 

Den digitale mundtlige prøve finder sted i dit eget hjem eller et andet sted uden for SDU’s campusser.

Som udgangspunkt afholdes alle digitale mundtlige prøver på din egen computer. Undersøg de specifikke bestemmelser for din prøve om der gælder noget andet for din prøve. De specifikke for din prøve finder du i din studieordning, fagbeskrivelse, i kursusrummet i Itslearning eller på din uddannelses side.

 

Den digitale platform, der benyttes til digitale mundtlige prøver, er enten:

 

Det vil fremgå af de supplerende retningslinjer til prøven, hvilket et af programmerne der skal benyttes.

Til din digitale mundtlige prøve skal du have følgende udstyr klar:

 • Din egen computer
 • Webcamera. Det må godt være computerens eget indbyggede webcamera
 • Mikrofon. Det anbefales, at du benytter et eksternt head-set med mikrofon, da det giver en bedre lyd.
 • Du skal herudover også have adgang til internettet, der hvor du gennemfører prøven.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du under prøven har et godt billede, en god lyd, og en god forbindelse til internettet.

Hvis du får IT-problemer

Ved problemer kontakt SDU-IT på servicedesk@sdu.dk eller på tlf. 65 50 29 90.

Du skal sikre dig din computer er sat ordentligt op

Når du sætter din computer op, skal du sikre dig, at den virker. Du er selv ansvarlig for opsætning af din computer.

Hvis du skal benytte særlige programmer, skal du starte dem og sikre dig, at de virker.

Er alle systemopdateringer opdateret?

Tjek, at din computer er fuldt opdateret med alle systemopdateringer, så den ikke pludselig genstarter midt i eksaminationen.

Virker dit webcamera og mikrofon?

Tjek, at dit webkamera og mikrofon er korrekt installeret og virker. Lav eventuelt et prøveopkald til en studiekammerat.

Find dit studiekort frem

Inden prøven begynder, skal du legitimere dig med dit studiekort, så eksaminator kan konstatere, at du er den, der skal udprøves.

Hvis du ikke kan finde dit studiekort, eller hvis dit kort er blevet beskadiget, kan du anvende dit pas eller dit kørekort som legitimation.

Hvornår skal du sidde klar?

Hvornår du skal møde op til prøven, vil fremgå af de supplerende retningslinjer for digitale mundtlige prøver, som din uddannelse har sendt til dig.

Har din computer strøm?

Sørg for at din computer er tilsluttet en oplader. Hvis din computer løber tør for strøm midt i eksaminationen, bliver din eksamination afbrudt, og du bliver  bedømt på det foreliggende grundlag. Du får altså ikke lov til at starte forfra.

Du skal være klar på at kunne identificere dig selv

Inden prøven begynder, skal du legitimere dig med dit studiekort. Hvis du ikke kan finde dit studiekort, eller hvis dit kort er blevet beskadiget, kan du anvende dit pas eller dit kørekort.

Er din prøve uden hjælpemidler?

Hvis prøven er uden hjælpemidler, må du ikke have bøger og andre ting liggende ved det sted, hvor du har din computer.

Inden prøven går helt i gang, er det godt at vide at:

 • Eksaminator eller censor kan bede dig panorere dit kamera rundt.
 • Du kan også blive bedt om at dele dit digitale skrivebord.
 • Det er ikke tilladt under prøven at udveksle oplysninger, eller på anden måde at være i kontakt med andre eksaminander eller personer.
 • Under prøven har du selv ansvaret for dit IT-udstyr og for løbende at gemme dine eventuelle noter, herunder fremstilling af sikkerhedskopier.
 • Prøven må under ingen omstændigheder optages, hverken af den studerende eller af underviseren. Hvis det kommer til universitetets kendskab, at du har optaget din prøve, vil du blive indberettet for brud på de disciplinære foranstaltninger.

 

Du får en mundtlig instruks

Inden prøven begynder, giver eksaminator dig en mundtlig instruktion på, hvad der kommer til at ske.

Hvis du skal trække et spørgsmål

Skal du trække et eksamensspørgsmål inden prøven, vil du f.eks. skulle trække spørgsmålet online. Hvordan det præcist vil foregå, vil fremgå af de retningslinjer, som du modtager fra din uddannelse.

Hvis du har forberedelsestid

Under en eventuel forberedelse må du som udgangspunkt ikke forlade det sted, hvor du har din computer.

Det er tilladt at benytte hjælpemidler og internettet i det omfang, dette er angivet i de specifikke bestemmelser for den enkelte prøve.

Når prøven går i gang

Hvis du kommer ud for tab af forberedt materiale, som følge af at du har undladt at gemme og foretage sikkerhedskopiering, er du henvist til at fuldføre den pågældende prøve uanset tab af data.

Opstår der tekniske problemer under prøven, fremgår det af de supplerende retningslinjer for digitale mundtlige prøver, hvad du skal gøre.

Så skal du følge anvisningerne fra eksaminator angående det videre forløb.

 

De disciplinære foranstaltninger

SDU henviser til, at brud på retningslinjerne vil blive set som et brud på ”Regler om disciplinære foranstaltninger overfor studerende ved SDU” af 1. maj 2017. 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 24.05.2023