Skip to main content

Uddannelsens forløb

En diplomingeniøruddannelse er normeret til 210 ECTS, hvilket svarer til 3½ års fuldtidsstudier. 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor, at du følger 30 ECTS hvert semester.

Herunder kan du se en oversigt over, hvordan din uddannelse er opbygget. Vælg det årstal, du er optaget på uddannelsen.

Sidst opdateret: 01.02.2024