Skip to main content

Sommerkurser

På et sommerkursus på TEK kan du fordybe dig i et fagligt emne. I løbet af to intensive uger får du oplevelser og viden, der udfordrer dig fagligt i godt selskab med både danske og internationale studerende. 

Sommerkurset er en god mulighed for dig, som gerne vil bruge lidt af din sommerferie på at lære nyt, få luft i kalenderen i løbet af semestret, udvide dit internationale netværk eller som mangler et valgfag på dit studieforløb. 

Vi åbner for ansøgninger i tilmeldingsperioden 20.-30. maj. Du kan kun ansøge om ét sommerkursus, og din ansøgning er bindende. Husk derfor at læse fagets fagbeskrivelse inden du søger. Den indeholder mange nyttige informationer, som du måske ikke er opmærksom på.  Du finder ligeledes nyttig information længere nede på denne side.

Sommerkurser i uge 32 og 33 på TEK

Course ID Course Title
T900004101 Project Management
T900005101 Engineering Imagination
T900028101 Experimental Architecture. Computational Design and Digital Fabrication
T910015101 Principles and Applications of PCR Technologies
T630022401 CyberSafe: Mastering the Art of Cybersecurity (Sønderborg)
T900040101 Cities and Climate Change
T910004101 Engineering for Sustainability
T920014401 Medical Devices and Imaging (Sønderborg)
T920019101 Introduction to Nano Optics
T930007101 Continuous Delivery and DevOps
T630020401 Next Generation Software Engineering (Sønderborg)
T930013101 Artificial Intelligence for Healthcare Data
T930015101 Robotics: Fundamentals and Applications
T930021101 Drones for computer vision applications
T960023101 Applied Composite Drone Manufacturing

Du ansøger om et sommerkursus på samme måde, som du tilmelder dig dine andre fag. Der foregår i tilmeldingsperioden 20.-30. maj.

Sommerkurset skal være godkendt på din studieordning. Det er det, hvis sommerkurset er tilgængelig på din tilmeldingsblanket i SDU studenterselvbetjening. Hvis sommerkurset ikke fremgår af blanketten, skal du ansøge Studienævnet om forhåndsmerit for faget:
(https://spoc.sdu.dk -> studienævn -> merit -> Ansøgning om forhåndsmerit - Danmark

Du kan læse mere om, hvordan du søger om forhåndsmerit på studienævnets side om merit.    

Husk, at du kun kan ansøge om deltagelse på ét sommerkursus.


Alle sommerkurser har deltagerbegrænsning. Det betyder, at nogle fag har udvælgelseskriterier for, hvordan pladserne fordeles mellem ansøgerne. Efter ansøgningsperioden foretages en vurdering og udvælgelse af de studerende, der har ansøgt. Du finder udvælgelseskriterierne i sommerkursets fagbeskrivelse under Additional Information. Efter den 20. juni kan du på studenter selvbetjeningen se, om du har fået plads på et sommerkursus.Nej. Din ansøgning til et sommerkursus er bindende. Det betyder, at der ikke vil være en bytteperiode, hvor du kan udskifte sommerkurset med at andet valgfag.

Der kan være særlige omstændigheder, som gør, at du får behov for at blive frameldt. Du skal ansøge Studienævnet om at blive frameldt faget:
https://spoc.sdu.dk -> studienævn -> dispensation -> Ansøgning om dispensation fra til- eller frameldingsfristen
 
 Læs mere om, hvordan du søger om framelding på Studienævnets side     
 Vi anbefaler, at du søger om framelding af sommerkursus, hvis du har reeksamen i august måned.Hvis du skal på udlandsophold i efteråret, skal du være sikker på, at du kan nå at følge sommerkurset inden afrejse. Det er en god idé at tjekke semesterstart-datoen på værtsuniversitetets hjemmeside, inden du ansøger om at deltage på et sommerkursus. 

 Du har mulighed for at tage et sommerskolekursus som del af din kandidat, selvom du først starter på kandidaten 1. september.

Hvis du mangler at bestå obligatoriske fag fra 5. semester af din bacheloruddannelse, kan du ikke tilmelde dig sommerkursus som kandidatvalgfag, da du først kan tage kandidatvalgfag, når din bacheloruddannelse er afsluttet.   

 


Sidst opdateret: 06.12.2022