Skip to main content

MitSDU

For studerende på Diplomingeniør i Maskinteknik (Odense)

Kontaktinformation

Vi er mange, der kan hjælpe dig i løbet af din uddannelse. Vi har samlet de primære nøglepersoner på din uddannelse og relevante afdelinger på TEK og SDU her:

Uddannelseskoordinator

 • Reglerne for din uddannelse
 • Muligheder undervejs i uddannelsen
 • Studieordning og fagbeskrivelser
 • Studieplan
 • Dispensation fra uddannelsens regler
 • Merit (startmerit og forhåndsmerit)

Sasha Isabelle Bisschop

E-mail: saib@tek.sdu.dk

Telefon: 6550 7542

Uddannelsessekretær

 • Eksamensplaner
 • Eksamensadministration
 • Digital Eksamen
 • Generel studieadministrativ support vedrørende f.eks.:
  • Undervisningstilmelding og fagudbud
  • Reeksamenstilmelding

Mette Elise Jørgensen

E-mail: mejo@tek.sdu.dk

Phone: 6550 3726

Skemalægger

 • Skema
 • Undervisningslokaler
 • Projektrum

Diana Lind

E-mail: dl@tek.sdu.dk

Telefon: 6550 9549

Praktikkoordinator

 • Praktikplads
 • Praktikkontrakt
 • Praktikrapport

Læs om praktikken her

Niels Dyring

E-mail: ndy@sdu.dk

Telefon: 6550 7416

Uddannelsesleder

Dorte Smedegaard SchmidtTEK Studienævnssekretariat

 • Spørgsmål til en konkret ansøgning i Studienævnet
 • Eksamensklager

Email: studienaevn@tek.sdu.dk

Studienævnet

TEK Internationalisering

 • Studieophold i udlandet

Email: hjv@tek.sdu.dk

 

TEK Innovation

 • Fortrolighedserklæring (Non Disclosure Agreement, NDA)
 • Muligheder for samarbejde med virksomheder

TEK Innovations hjemmeside


Studie- og trivselsvejledningen

Akademisk praksis, studieteknikker, trivsel på studiet m.m.


Læs mere her.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Støtte for studerende der er ordblinde eller talblinde, har en psykisk eller neurologisk lidelse eller en fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere her.

Studenterservice

Studiekort, svømmehalsinfo, indskrivningsbekræftelser, IT-hjælp, undervisningstilmelding m.m.

Læs mere her.

Statens uddannelsesstøtte (SU)

SU-regler, ungdomskort, kilometerpenge, tillægsklip, barselsklip m.m.

Læs mere her.

Biblioteket

Litteratursøgning, referencehåndtering, opgaveskrivning m.m.

Læs mere her.

Øvrige vejledningsmuligheder

 

Se den samlede liste her.Sidst opdateret: 08.09.2022