Skip to main content

Eksamensplaner for Maskinteknik (diplomingeniør)

Tidsplaner og opdateringer

Du kan se en oversigt over dine prøver i Digital Eksamen, når prøven er blevet gjort synlig for dig i Digital Eksamen. Du modtager en notifikation i din studentermail, når en prøve er gjort synlig. Husk at møde op til eksamen i god tid!

Tidsplanen finder du i Itslearning. Da der kan ske ændringer, bedes du holde dig opdateret via Itslearning.

Husk at kigge hele eksamensplanen igennem, da mange prøver løber over flere dage.
Betegnelsen ”Kombineret prøve” kan dække over flere forskellige prøveformer. Tjek fagbeskrivelsen for nøjagtig info om den pågældende prøve.

Procedure for tilmelding til omprøve/reeksamen

Du skal tilmelde dig til reeksamen via studenterselvbetjeningen, https://sso.sdu.dk i tilmeldingsperioden 

  • den 1.-20. januar for omprøve i vintereksamensperioden (=februar)
  • den 1.-20. juni for omprøve i sommereksamensperioden (=august).

Du kan tilmelde dig til omprøve, når du er tilmeldt undervisning og den ordinære prøve i faget i samme termin, og det anbefales, at du tilmelder dig til omprøven i alle fag, da eftertilmelding ikke kan garanteres. 

Du kan tilmelde dig til omprøve, selv om du ikke har fået resultat fra den ordinære prøve endnu. Hvis du har tilmeldt dig til omprøven, men består den ordinære prøve i faget, vil Uddannelsesjura & Registratur annullere din tilmelding til omprøven. 

Tilmelding til omprøve er bindende, og du kan kun blive afmeldt omprøven, hvis Studienævnet godkender din dispensationsansøgning herom.

Karakterer

Dine karakterer kan ses via studenterselvbetjeningen, https://sso.sdu.dk, når de er registreret. Bemærk, at der kan gå op til 4 uger efter du har været til skriftlig prøve/afleveret den skriftlige rapport (prøver der evalueres på baggrund af en skriftlig rapport alene), før karakteren offentliggøres. For afsluttende projekter, herunder kandidatspecialet, kan der gå op til 6 uger fra afleveringstidspunktet, før eksamen afholdes.

Eksamensregler

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i de generelle eksamensregler på SDU i god tid inden eksamen, ligesom vi opfordrer dig til at læse informationerne ”Syg til eksamen” og ”Eksamenssnyd”, som du også finder her på siden.

Tekniske vejledninger til online eksamen

Tekniske vejledninger til online eksamen finder du her.

Eksamensplaner

Du finder eksamensplanerne neden for.  De endelige eksamensplaner for den kommende eksamensperiode godkendes af studienævnet primo maj/december - indtil da kan du se de foreløbige eksamensplaner.


 

Diplomingeniør

Diplomingeniør i Bygningsteknik
Diplomingeniør i Electronics
Diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi
Diplomingeniør i Elektronik
Diplomingeniør i Global ledelse og design af produktionsnetværk (tidligere: Global Management and Manufacturing)
Diplomingeniør i Integreret Design
Diplomingeniør i Kemi- og Bioteknologi
Diplomingeniør i Maskinteknik
Diplomingeniør i Mechanical Engineering (Sønderborg)
Diplomingeniør i Mechatronics
Diplomingeniør i Produktion
Diplomingeniør i Robotteknologi
Diplomingeniør i Softwareteknologi


Syg til eksamen?

SDU har regler for, hvad du skal gøre.

Læs mere

Eksamenssnyd

Du snyder dig selv, hvis du snyder til eksamen. La' vær.

Læs mere

Sidst opdateret: 06.04.2022