Skip to main content
Diplomingeniør i Global ledelse og design af produktionsnetværk (GMM)

Sygdom over længere tid

Langvarig sygdom kan føre til, at du får problemer med én eller flere studieregler

Hvis du bliver syg i en længere periode, så kan du måske komme i problemer med én eller flere af studiereglerne på SDU. Kommer du i problemer med en studieregel, så kan du søge dispensation fra reglen.

Her er nogle af de regler, du kan risikere at få problemer med:

Studie- eller fagspecifikke regler du kan få problemer med

Derudover kan der være regler og krav som er studie- eller fagspecifikke. Dette kunne være regler som f.eks. mødepligt til undervisningen, automatisk tilmelding til specialet, tvangstilmelding til andre fag, hvis faget udgår af studieordningen eller obligatoriske laboratorietimer. Kig i din studieordning eller snak med en vejleder på dit studie, hvis du er i tvivl. 

Du kan søge om dispensation, hvis du får problemer med reglerne

Har du fået problemer med én eller flere regler, kan du søge dit studienævn om dispensation fra reglerne. Dvs. at du søger om at få lov til at afvige fra reglerne eller kravene. 

Så længe du lever op til kravene, behøver du dog ikke søge dispensation.

Vær opmærksom på, at sygemelding og dispensation er to forskellige ting. Man kan "melde sig syg" under en prøve. Men når det er længerevarende sygdom, så søger man dispensationer hos studienævnet. Typisk vil det være afmelding af den eller de prøver, som du ikke kan deltage i pga. sygdom, eller udsættelse af tidsfristen for aflevering af en opgave.  

Selvom du er syg, så hold godt øje med din studentermail

 Husk at tjekke din studentermail, selv om du er syg. Det er nemlig her, vi sender dig de vigtige informationer. Det kunne fx være en vigtig tidsfrist, som det er nødvendigt, at du overholder.

Husk at involvere din læge i din sygdom

For at kunne dokumentere din sygdom i en dispensationsansøgning, får du brug for en lægeerklæring

Vær opmærksom på, at din læge kan have svært ved at dokumentere din længerevarende sygdom, hvis du først kontakter din læge den dag, du får brug for lægeerklæringen.

Få lavet en individuel studieplan og få et overblik over dine studier

Det kan være en god idé at tage kontakt med vejledningen på dit studie og få lavet en individuel studieplan. Med den plan får du et overblik over  de dispensationer, du har behov for at søge. 

Måske får du behov for at udskyde dine studier en tid

Hvis du får brug for at holde en pause fra studierne på grund af din sygdom, må du undersøge, om det er bedst, hvis du søger en orlov, eller om du hellere skal søge dispensationer hos dit studienævn. Snak med en vejleder på dit studie.

Hold øje med din studieprogression i forhold til din SU

Husk at holde øje med om du kommer for langt bagud i forhold de studieprogressionsregler der gælder med din SU.  Sker det, har du mulighed for at søge om ekstra SU-klip - også kaldet tillægsklip.

Få hjælp til at få det bedre

Det er selvfølgelig først og fremmest din læge, der kan hjælpe dig med at få det bedre. Men du har også mulighed for at kontakte Studie- og trivselsvejledningen. Her kan du f.eks. snakke din situation igennem, og måske få nogle råd og redskaber, der kan hjælpe dig. Desuden har de et overblik over hvem, der måske ellers kan hjælpe dig. 

 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 28.05.2022