Skip to main content

FAQ for studerende

FAQ'en består af spørgsmål, som dine medstuderende tidligere har stillet i forbindelse med behandlingen af persondata undervejs i studiet. Nye spørgsmål og svar vil løbende blive tilføjet FAQ'en.

Du anbefales udelukkende at bruge de systemer, som universitetet stiller til rådighed. Du kan finde en oversigt her.  Vær desuden opmærksom på, at data du printer ud (f.eks. transskriberede interviews, billeder eller andet) skal opbevares forsvarligt. Undlad derfor at lægge papirer og andet med alle typer data (almindelige, følsomme og fortrolige data) fremme, så de er tilgængelige for uvedkommende.
Som udgangspunkt er du selvstændig dataansvarlig for behandling af persondata – men der kan være enkelte undtagelser. Sørg gerne for at have afklaret dataansvar med din vejleder/underviser inden projektets/opgavens/studieaktivitetens start. Du kan læse mere her. 
Ja, som studerende er du omfattet af reglerne. Som udgangspunkt er du selvstændig dataansvarlig, hvilket betyder, at det er dit ansvar at overholde reglerne. Du kan læse mere om databeskyttelse i opgaver her. 

Hvis anvendelse af billeder/lyd (og deraf behandling af persondata) er en forudsætning for at bestå faget, er SDU dataansvarlig, men hvis det ikke er, så er du som udgangspunkt selvstændig dataansvarlig. Spørg din underviser, hvordan du skal forholde dig. 

Såfremt du er selvstændig dataansvarlig, gælder følgende:
Når du behandler persondata (billeder/lyd/video), skal du finde ud af, om behandlingen kræver, at du indhenter et forudgående samtykke eller ej. Som udgangspunkt gælder følgende: 

  • Ingen personoplysninger: Du behøver intet samtykke, men hvis du ikke selv har taget billedet/videoen, skal du inden brug sikre dig, at ejeren af billedet har givet dig lov til at bruge billedet/videoen. 
  • Almindelige og følsomme personoplysninger: Sørg for at indhente et samtykke forud for behandlingen. 

Husk at billeder/video/lyd alene må anvendes i den sammenhæng, de er indsamlet til. Du må heller ikke bruge billederne til noget, der strider mod den forventning den person der er afbilledet/optaget har. 

Du kan se en oversigt over de typiske almindelige og følsomme personoplysninger her. Du kan læse mere om kravene til samtykkeerklæringer her.

 
Som udgangspunkt skal data slettes, hvis samtykket trækkes tilbage. Der kan dog være konkrete undtagelser (f.eks. hvis opgaven/bachelor/speciale allerede er afleveret til bedømmelse eller andre hensyn). Kontakt altid din vejleder, hvis du er i tvivl i den konkrete situation.  
 

Hvis du ønsker at lyd- og/eller billedoptage undervisningen i forbindelse med dine studier på SDU, skal spørge din underviser og dine medstuderende om lov. Tal med din underviser om mulighederne for at optage og sikre dig at dine medstuderende har mulighed for at takke nej til at deltage på optagelsen. 

Du kan f.eks., når du starter optagelsen, sige ”Jeg gør opmærksom på, at jeg efter forudgående accept fra de tilstedeværende har startet optagelsen”. Hvis din underviser vurderer, at det i den givne situation ikke er hensigtsmæssigt, at undervisningen optages, skal du respektere dette. 

Du kan læse retningslinjerne for studerendes lyd- og/eller billedoptagelse af undervisningen her.

Du er som udgangspunkt velkommen til at dele de resultater, du har fundet i forbindelse med projekter, opgaver, specialer mv. på LinkedIn, Twitter, Facebook eller lignende. Inden du deler resultaterne med dit netværk, er det en god idé at sikre sig, at der ikke offentliggøres personhenførbare oplysninger eller forretningshemmeligheder. Det betyder, at dem der har deltaget i din undersøgelse som udgangspunkt ikke må kunne genkendes. Hvis du har skrevet din opgave/projekt/speciale i samarbejde med medstuderende, en virksomhed eller en forsker på SDU bør I forud for offentliggørelse tale om, hvad der kan offentliggøres.

Sidst opdateret: 20.06.2023