Skip to main content
Diplomingeniør i Elektronik (Odense)

Studenterforeninger SDU Sønderborg

Foreninger på SDU Sønderborg

Hvis du ønsker at oprette eller registrere en studenterforening ved SDU, kontakt studentorg@sdu.dk.

The purpose of The Als Rocketry Club is to ignite and promote interest in rocket science and engineering for students, while promoting the development of student skills and competencies within the fields: rocket technology and space technology, project management and innovative and interdisciplinary technical development.

https://the-arc.dk/

SDU Boardgames is organizing boardgame events in Sønderborg. Whether you like social party games or you’re more of a number-crunching puzzle solver, we want to offer you an opportunity to meet like-minded students and have some fun.

SDU Boardgames on Facebook: facebook.com/groups/sduboardgames

Sphinx is a student organization for but not limited to Software Engineering students. Our mission is to help new Software Engineering students to integrate to the life at SDU campus. For this reason, we are creating a supportive and dynamic community, where members will be able to collaborate and partake in many different events, such as educational workshops, social gatherings, game nights, software oriented challenges and much more. As we are expanding, we plan to help software students to connect to study/ project groups and potential professional opportunities, to improve the academic life at SDU and have a smoother transition into a working life after the university.

Caféen is SDU Sønderborg’s one and true and only student bar. Our job is to make sure that you are going to stay well hydrated (almost) every Friday throughout the semester. Sometimes we also like to drink a beverage ourselves. If you want to meet our team, make sure to stop by sometime! 
Find us on Facebook.

European Studies Community er for studerende på European Studies på SDU Sønderborg. Foreningen arbejder for at skabe sammenhold og et godt studiemiljø for European Studies studerende på tværs af semestre gennem sociale arrangementer og andre lignende aktiviteter.

We are a youth organization that seeks to increase interest and knowledge of the European Union in Denmark. We are led by volunteers, so most of our events are planned and carried out on the basis of voluntary work from our members. The events include courses, debates, trips abroad and so much more!

Read more om our website or Facebook.

 

Udover studiestartsarrangementerne, står Introteam også for en lang række af arrangementer i løbet af året.

Hvis du vil høre mere om aktiviteterne, så følg med i den lokale kalender eller forhør dig i HQ.

Se mere på Introteamets hjemmeside.

SDU D&D League er til de studerende der vil have et tæt sammenhold på tværs af semestre, skabe historier og forbedre sine evner i sociale interaktioner, logisk tænkning, historiefortælling og planlægning. Hos SDU D&D League går vi op i inklusion og det social velvære af alle i vores forening. Alle er velkommen man behøver ikke nogen viden om Dungeons & Dragons. Vi har en masse motiverede medlemmer der vil sørge for at du får en god oplevelse nye såvel som erfarne spillere.

Vores Facebook side er hvor du kan finde mere information samt om hvor og hvornår vi spiller.

SDU Model United.

Our goal is to create a network among all SDU campus cities, where students will learn and gain a better understanding of the world and its political issues by participating in Model United Nations through debate, research and team-work.

Web: www.facebook.com/sdumun

This organisation aims to support anything around music (playing, listening, etc.), any musician is free to come up with ideas and wishes.
As one of the newest student organizations, basically any initiative is welcome. From inviting professional musicians for tips & tricks/life stories/workshops at the musicschool, open music events (singing, jamming together at Mejeriet), supporting SDU bands (equipment, musical sheets,...), playing music in town on the street or in Alsion during lunch break, listening to music and attending concerts ... everything with rhythm and beat.

And what´s the best about music? It is multilingual – Music is understood across the world. So it is perfect for all International students ;)
Grab your instrument, your voice or/and ears and come along :)

See more on Facebook or Instagram.

SDU Sports is the umbrella organization for all sport groups at SDU Sønderborg. We are the contact for all students with interest in sports, but also for associations who want to offer try outs and other events. We offer support for our University sport teams for their regular and extracurricular activities, competitions and social events.

Sønderborg offers a huge amount of different sports in local clubs and university teams, such as:

  • Watersports: Sailing, Rowing, Swimming, Kajaking, SUP
  • Dancing: Salsa, Tango
  • Ball sports: Volleyball, Basketball, Handball, Floorball, Squash
  • Others: Yoga, Karate, Biking, Hiking

And soon a new branch will start: Chess 😊

So try it out and make new friends 😉

Occasionally, there´ll also be sports trips organized  for all students, like our one-week sailing trip in May 2023. 30 students were going on a tall ship for a sailing adventure on the Baltic Sea.

Click here to go to SDU Sport's Facebook page, where you can read more about the different activities and how to participate or visit our Instagram.

Silba Sønderborg is a local branch of Silba - Initiative for Dialogue and Democracy as a non-profit cross-political youth organization that works for democracy and bridge building. To read more, see Silba's homepage.

The purpose of the student council is to strengthen the bond between students at SDU Sønderborg. The council also represents the students and their interests before the university administration.

Read more on Facebook here.

Student Spoken Feminism offers a platform for discussions and exchange, where knowledge is shared, social events are organized and break down global news among other things related to feminism. On their page, you can engage through interactive stories, news updates, reflections on historical events and announcements on social and educational events.

Click here to go to Student Spoken Feminism's Facebook page, where you can read more about upcoming events and what they do.

 

SDU fælles foreningsliv

Hvis du ønsker at oprette eller registrere en studenterforening ved SDU, kontakt studentorg@sdu.dk.
Dette gælder både fælles foreninger og fakultære foreninger.

Pga. travlhed i øjeblikket kan der desværre være en svartid på 2-3 uger på henvendelser via studentorg@sdu.dk.

RUST
RUST er de studerendes magasin, som har hovedsæde i Odense. Bladet sendes dog også ud til SDUs andre campusser. 

Klimahave SDU
Fællesskabet er for SDU’s studerende, ansatte og forskere, og haven kan hermed være et samlingspunkt, hvor folk på tværs af studier og uddannelser kan mødes og udveksle idéer og tanker vedrørende nedenstående emner.
Klimahavens formål er at udgøre rammerne for et fællesskab på SDU hvor klima, miljø, bæredygtighed og biodiversitet er det centrale fokus.
I klimahaven vil der være havearrangementer og workshops med verdensmålene i fokus. Medlemmer kan derudover for et lille beløb få deres egen palleramme hvor der kan gros diverse grøntsager og krydderurter på klimahavens areal. Derudover vil der også være mulighed for at lave tiltag som insekthoteller, bisteder og permakulturbede. 

https://www.facebook.com/klimahave.sdu

MIT Odense - Foreningen for Medicinsk Innovation og Teknologi
Målgruppe: Til studerende på SDU der søger at udvikle innovative, entreprenante, teknologiske og ledelsesorienterede kompetencer og arbejde tværfagligt om at løse samfunds- og sundhedsfaglige problemstillinger.

Formål: Foreningens formål er at etablere et netværk af studerende på tværs af fagligheder, der ønsker at dyrke og facilitere et bredt tværfagligt fællesskab med henblik på at løse større problemstillinger der rammer fremtidens samfund og sundhedsvæsen.

Vision: Sundhedsinnovation er en kompleks størrelse og kræver kompetencer fra flere fagligheder. Vores vision er at skabe en kultur der bygger på tværfaglighed og innovation og således sikre et rum, hvor man kan mødes på tværs af faggrupper og involverer sig i den teknologiske udvikling. På denne måde sikrer vi en behovsdrevet innovation, hvor behovet bygger på, hvordan vi kan gavne samfundet gennem udvikling, validering samt optimering af disse processer herunder gælder også infrastrukturelle/politiske ændringer der skaber bedre rammer for innovation og offentlig-privat- samarbejde. Forhåbentlig kan vi være med til at præge kvaliteten af forskning, øge de entreprenante egenskaber hos studerende samt bygge bro mellem akademi og industri.

Aktiviteter: Vi tilbyder foredrag, workshops og events i samarbejde med akademikere og industri, der berører innovation og tværfaglighed. Ligeledes faciliterer vi muligheder for tværfagligt samarbejde og forskning herunder muligheder for præ- og postgraduat projekter.

Hjemmeside: mit-forening.dk
Facebook: facebook.com/MITodenseSDU
LinkedIn: linkedin.com/company/mit-odense

Nedenunder - Fredagsbaren på Campusvej
Nedenunder er med sine over 800m2 sandsynligvis Danmarks største fredagsbaren og er placeret ved indgang C på Campusvej 55. Det er vigtigt for SDU, at de studerende har mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af fakulteter, studier og årgange. Af denne årsag blev baren i 2012 bygget i en størrelse der kunne rumme alle fakulteter på Campusvej. Nedenunder blev dog hurtigt så populær at den allerede fik kapacitetsproblemer, da det Tekniske fakultet flyttede ud til Campusvej og lokalet er derfor blevet kraftigt udvidet i 2017, så der igen er plads til alle.

Nedenunder er i dag det sociale samlingssted, hvor man hver fredag kan møde sine medstuderende på kryds og tværs af universitetets mange fagområder og hvor der i løbet af ugens andre 6 dage ofte er andre former for studenterarrangementer som fx revy, standup, koncerter osv.

Find Nedenunder på Facebook eller tag et smut forbi med dine medstuderende, næste gang der er åbent.

SDU Gaming

SDU Gaming er en fælles social forening for samtlige universitetsuddannelser, hvor vi afholder spilrelaterede events og arrangementer. Derudover hjælper vi studerende med at finde medspillere for at styrke det sociale fællesskab på SDU gennem spil.

Find os på Facebook.

Somalisk StudenterOrganisation

Somalisk StudenterOrganisation (SSO) er en studenterforening, der værner om en sammenhængende studenter kultur blandt minoritetsetniske grupper i Odense. Vi bestræber os efter dette mål, ved at facilitere møder og danne netværk, der kan danne rammer for et godt studieliv, og sikre en god start på arbejdsmarkedet. SSO er målrettet minoritetsetniske studerende men har afsæt i det somaliske.

Find os på Facebook.

Syddanske Studerende

Syddanske Studerende er dit studenterråd på Syddansk Universitet. De kæmper dagligt for studerendes trivsel og for at skabe et trygt miljø, både socialt og fagligt. Igennem året laver de mange forskellige typer arrangementer for de studerende. Bl.a. Semesterstartsfesten der hver september er med til at skyde semestret ordentligt i gang. Studiestartsmessen, der viser studerende hvilke muligheder de har både på og uden for universitetet. Trivselsugen, der er en hel uge med fokus på trivsel, hvor der er fællesspisninger, foredrag, og hygge. I maj afholdes den årlige Institutdyst, hvor en dag er ryddet til dyste og sjov med dine medstuderende.

Læs mere på syddanskestuderende.dk og hold dig opdateret på deres facebookside.

Menapt Student Union 

Studenterforeningen for MENAPT-studerende på Syddansk Universitet er dedikeret til at skabe et inkluderende fællesskab for studerende fra etniske minoriteter med interesse i MENAPT-regionen. Vi arrangerer både faglige og sociale begivenheder, der udforsker kulturen, historien, politikken og samfundet i regionen. Vores mål er at skabe et inkluderende miljø, hvor studerende kan dyrke deres interesser og styrke deres akademiske og personlige udvikling gennem inspirerende foredrag, workshops, hyggelige fællesspisninger og kulturelle udvekslinger. Gennem vores initiativer ønsker vi også at fremme forståelsen for MENAPT-regionens vidensgenerering, folk og kulturer, som ofte er genstande for fordomme og underminering.

Læs mere på vores sociale medier Facebook, Instagram, X og LinkedIn.

Humanistisk StudenterKomité
I HuSK forsøger vi at skabe et fælles forum som er åbent for alle studieretninger på humaniora, for bedre at kunne styrke kommunikationen på tværs af studierne. Ligeledes arbejder vi også for, at kunne skabe et fælles forum på HUM, hvor det er muligt at samle hele humaniora, og stå sammen om at bevare den gode kvalitet på studierne.  Som udgangspunkt er medlemmer af HuSK studenterrepræsentanter i fagråd, studienævn eller andre studenterdrevne foreninger på de enkelte studier, men alle er velkomne.
Du kan skrive en mail til os på husk@org.sdu.dk for at høre om næste møde.

SDU Skiklub
Vi er en forening drevet af sneglade studerende. Vores hovedbeskæftigelse er at arrangere fælles skiture for SDU-studerende og deres venner, kærester og bekendte. Vores skiture har fokus på godt og alsidigt skiløb samt socialt samvær. Derfor bestemmer vi destination ud fra at der skal være noget til enhver smag. Om du er helt ny på ski, en ægte piste-racer, en crazy freestyler eller pro freerider, så skal du være velkommen! Idet vi tager afsted som SDU har vi en unik mulighed for at lære hinanden at kende på kryds og tværs af uddannelser. Vi lægger derfor stor vægt på at lave arrangementer på turene, der skaber sociale relationer mellem de rejsende. Det kan være alt fra pistevisning og adventurerace til pub-crawl og klub100.
www.facebook.com/sduskiklub

SDU Yogaklub
 Vi ønsker at skabe et yogafællesskab for studerende, ansatte og alumne ved SDU. Det vil vi, fordi det delvist er vigtigt for helbredet at tjekke ind med sind og krop. Derudover ikke mindst at kunne tjekke ind med sine medmennesker og omgivelser i en omfavnende og opmærksom atmosfære. Yoga er en enestående disciplin, som byder på grundlæggende livsværdier, reflekterende filosofi og fysisk praksis. Den viden, som vi har tilegnet os gennem vores studier, vil vi gerne dele med dig. Vi vil give dig mulighed for at integrere den i dit eget liv, i den grad, som du kan mærke, giver mening for dig og din livskvalitet. Namaste.
Læs mere på SDU Yogaklub

Syddansk Akademisk Jagtforening
Syddansk Akademisk Jagtforening er for studerende og ansatte ved SDU med interesse for jagt og friluftsliv. Vi ønsker at udbrede jagt blandt unge, blandt andet gennem vores jagttegnskursus og arrangementer. Vi har været med til at give over 500 jægere deres jagttegn. Hos SAJ er det social aspekt af jagten i fokus, og vi afholder årlige vildtspisninger, fisketure, arbejdsdage, konkurrencer og meget andet.
www.sdujagt.dk
Syddansk Akademisk Jagtforening på Facebook

 ESN Odense (Erasmus Student Network)

ESN works for the creation of a more mobile and flexible education environment by supporting and developing the student exchange from different levels and providing an intercultural experience also to those students who cannot access a period abroad ("internationalisation at home").
https://www.facebook.com/esn/

Frit Forum Odense
 Frit Forum er en politisk studenterorganisation med et klart socialdemokratisk værdigrundlag. Besøg foreningens hjemmeside :
https://www.fritforum.dk/

Konservative Studerende, Odense
Din borgerlige studenterpolitiske organisation på SDU. Vi kæmper for den frie forskning, samt for at SDU skal styres uden politiske verdensmål, identitetspolitik o.lign. Foreningen er for alle borgerlige studerende, og det er ikke et krav at være ungdomspolitisk aktiv udenfor universitetet. Så er du borgerlig, og vil du være med til at gør universitetet mere borgerligt, så meld dig ind i KS i dag.
https://www.facebook.com/KSOdense

Syddanske Studerende
Syddanske Studerende er dit studenterråd på Syddansk Universitet. De kæmper dagligt de studerendes sag for, at man på SDU har Danmarks bedste studiemiljø, ved at fremme samarbejde mellem diverse foreninger med deres foreningsnetværk, samt deres indvalgte i samtlige råd og nævn på SDU, som holder foreningen til ilden med de seneste nyheder og aktiviteter på alle universitetets niveauer.
Læs mere på syddanskestuderende.dk og hold dig opdateret på deres facebookside.

SUS
Studenterrådet på Syddansk Universitet er kernen af studenterlivet på Syddansk Universitet (SDU). Vi repræsenterer og tjener som stemme for alle de studerende på tværs af alle universitetets campusser. Med et engageret team af valgte repræsentanter arbejder vi for at forbedre studiemiljøet, fremme studenterinteresser og sikre en inkluderende og berigende oplevelse for alle studerende på SDU. Gennem arrangementer, rådgivning og dialog med universitetsledelsen spiller Studenterrådet en afgørende rolle i at forme det akademiske og sociale landskab på SDU.
Læs mere på vores facebookside.
 

 

Vejledning vedrørende bestilling af materialer

Som Studenterforening er der to muligheder:

1) Studenterforeninger kan bestille selv via Grafisk Center - her pålægges et faktureringsgebyr 125 kr. ex. moms
2) Studenterforeninger kan henvende sig til studentorg@sdu.dk og bestille intern via foreningskontakten - her er ikke noget gebyr.

For at bestille via studentorg@sdu.dk , skal du sende en mail indeholdende følgende:

  • Hvad materiale der skal bestilles (se webshop)
  • Specifikationer: mængde, størrelse og evt. billede fil
  • Ønsket afhentningsdato i Grafisk Center
  • Hvilket analysenummer der skal faktureres

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, skriv til studentorg@sdu.dk.

I forbindelse med studenterforeningernes planlægning og afvikling af socialfaglige aktiviteter er der forskellige enheder og personaler på SDU Odense, som kan være relevante at komme i kontakt med - se listen her.

Sidst opdateret: 28.05.2022